Nowoczesny Bank Spółdzielczy | RANKING „MIESIĘCZNIKA FINANSOWEGO BANK” | Liderzy polskiej bankowości spółdzielczej 2020

BANK 2021/09

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2021 to znakomity pretekst, by w końcu powrócić do prezentacji zestawienia najlepszych polskich banków tego sektora. Nie sposób przecież omawiać sytuacji krajowego systemu finansowego bez analizy tak ważnego jego składnika, jakim jest sektor lokalnych instytucji finansowych.

Foto: Adobe stock

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2021 to znakomity pretekst, by w końcu powrócić do prezentacji zestawienia najlepszych polskich banków tego sektora. Nie sposób przecież omawiać sytuacji krajowego systemu finansowego bez analizy tak ważnego jego składnika, jakim jest sektor lokalnych instytucji finansowych.

Katarzyna Pawlik
DORADCA ZARZĄDU, ZESPÓŁ EKONOMICZNO-REGULACYJNY,
ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

Z wielką przeto przyjemnością wracamy, w tym roku w odświeżonej formule, do prezentacji zestawienia najlepszych polskich banków spółdzielczych. Ostatni ranking im poświęcony opublikowaliśmy w 2017 r. – nosił wówczas nazwę „Wyróżniające się banki spółdzielcze” i obejmował dane 100 instytucji. Tym razem, w nowej – powtórzmy – formule, koncentrujemy się na prawdziwych liderach sektora spółdzielczego. Zapytanie o przedstawienie danych finansowych wysłaliśmy do 78 spośród 524 lokalnych instytucji finansowych działających na polskim rynku w momencie tworzenia zestawienia, w tym tych poleconych nam przez oba zrzeszenia. Głównym kryterium doboru uczyniliśmy wielkość ich sumy bilansowej. W tej grupie znalazło się 39 banków z Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, 29 banków ze Spółdzielczego System Ochrony SGB i 10 niezrzeszonych banków spółdzielczych.

Uczestnictwo w rankingu „Liderzy polskiej bankowości spółdzielczej 2020 Miesięcznika Finansowego BANK”, a więc i wypełnienie wysłanej ankiety, miało charakter dobrowolny, tym bardziej zatem należy podkreślić wolę udziału i zaprezentowania swoich danych przez te instytucje, które zechciały to – w trudnym przecież roku pandemicznym – uczynić. Otrzymaliśmy odpowiedzi od 28 banków: 13 będących członkami SOZ BPS, 14 z SSO SGB i od jednego banku niezrzeszonego. Ich dane, jako najlepszych z najlepszych w Polsce oraz miejsca zajęte w poszczególnych kategoriach, zaprezentujemy w obszernym raporcie w nr 10/2021 „Miesięcznika Finansowego BANK”. Dziś przedstawimy laureatów efektywności i oraz popularności wśród klientów.

Trudne lata

Należy pamiętać, że rok 2020 był dość trudny – w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 – i to nie tylko dla sektora bankowego, ale i całej gospodarki. Całościowo odnotował on poważne spadki wyników finansowych (o czym pisaliśmy w „XXVI Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK” w nr 6/2021). Tym bardziej jesteśmy wdzięczni tym instytucjom, które – mimo trudnych warunków dla prowadzenia biznesu – postanowiły przedstawić swoje dane, za chęć udziału w naszym zestawieniu.

Transparentność informacji, zwłaszcza w przypadku sektora bankowego, jest niezwykle istotna dla budowania zaufania do konkretnej instytucji finansowej. Bez obawy o nadmierną przesadę można zatem powiedzieć, że udział poszczególnych banków w przygotowywanym przez nas rankingu to także jeden z elementów prowadzonej przez nie przejrzystej polityki informacyjnej względem klientów, jak i woli zaistnienia w zestawieniu liderów bankowości spółdzielczej. Dlatego w tym miejscu, jeszcze przed prezentacją zwycięzców, raz jeszcze dziękujemy wszystkim bankom uczestniczącym w rankingu „Liderów polskiej bankowości spółdzielczej” za otwartość, chęć udziału w naszym zestawieniu oraz zaprezentowanie osiągniętych wyników. Używając kolarskiej terminologii, możemy stwierdzić, iż znajdują się w czołówce peletonu.

Najlepsi z najlepszych

Jak już wspomnieliśmy, otrzymaliśmy wyniki 28 banków spółdzielczych, posiadających łącznie aktywa stanowiące 14,9% sumy bilansowej całego sektora lokalnych instytucji finansowych. Biorąc po uwagę liczbę funkcjonujących banków spółdzielczych w Polsce, bez zbytniego ryzyka możemy stwierdzić, że prezentujemy grupę silnych i najsilniejszych instytucji.

Pora teraz na zaprezentowanie liderów.

Zaczynamy od czempionów efektywności. Funkcjonują oni na Pomorzu, Mazowszu i w Wielkopolsce.

Pierwszą i najważniejszą kategorią prezentowaną w rankingu jest porównanie efektywności działania poszczególnych instytucji bankowych. Przy wydawaniu werdyktu pod uwagę brano pięć obiektywnych czynników:

  • dynamikę przychodów podstawowych (obejmujących dochody odsetkowe, wynik z prowizji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: