Nowoczesny Bank Spółdzielczy | RBS W MALANOWIE | Spółdzielcy z Malanowa w ekstremalnych warunkach świetnie zdali egzamin

BANK 2022/07

Bank spółdzielczy to wspólna własność wszystkich członków. Bankowość spółdzielcza cieszy się wysokim zaufaniem społecznym, jest przyjazna klientom, obsługując ich niezależnie od statusu finansowego. Jest niezwykle potrzebna w środowisku lokalnym, dobrze wpisując się w jego funkcjonowanie – przekonywał Jan Tygielski, prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie, podczas zebrania przedstawicieli tej instytucji, 22 czerwca br.

Bank Spółdzielczy w Malanowie
Fot. www

Bank spółdzielczy to wspólna własność wszystkich członków. Bankowość spółdzielcza cieszy się wysokim zaufaniem społecznym, jest przyjazna klientom, obsługując ich niezależnie od statusu finansowego. Jest niezwykle potrzebna w środowisku lokalnym, dobrze wpisując się w jego funkcjonowanie – przekonywał Jan Tygielski, prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie, podczas zebrania przedstawicieli tej instytucji, 22 czerwca br.

Wymownym miernikiem owego zaufania dla RBS w Malanowie jest przeszło 12-procentowy wzrost wartości depozytów, ulokowanych w roku ubiegłym, kiedy stopy procentowe ewidentnie nie sprzyjały takim decyzjom. Dopływ tych środków przyczynił się zarazem do zwiększenia sumy bilansowej tej instytucji o jedną dziesiątą, do wysokości 364 mln 634 tys. zł. – Po stronie aktywów najważniejszą pozycję stanowią kredyty, wynoszące 189 mln 622 tys. zł, następnie lokaty w banku zrzeszającym, rezerwy obowiązkowe i środki w Spółdzielczym Systemie Ochrony, o łącznej wartości 81 mln 533 tys. zł, obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiego Funduszu Rozwoju na kwotę 40 mln zł, wreszcie obligacje komunalne warte 16 mln zł – przypomniał Jan Tygielski, wskazując zarazem, iż wskutek niestabilnej sytuacji makroekonomicznej wartość portfela kredytowego banku obniżyła się o 3,5 mln zł. W zdecydowanej większości za wynik ten odpowiada zmniejszone zainteresowanie inwestycjami, co przekłada się na ograniczenie zaciągania kredytów na ten cel zarówno przez firmy, jak i gospodarstwa rolne.

Wskaźniki ostro w górę

Pomimo tak niekorzystnych uwarunkowań gospodarczych, Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie utrzymał trend poprawy jakości portfela kredytowego. W ciągu minionych 12 miesięcy wskaźnik zagrożonych zobowiązań z tego tytułu obniżył się z 4,07% na koniec 2020 r. do 3,68%. To rezultat lepszy aniżeli średnia dla całego zrzeszenia, zauważył prezes banku, dodając zarazem, iż oczekiwania władz tej instytucji są znacznie wyższe. Istotnemu podwyższeniu uległa stopa zwrotu z aktywów (ROA). Beata Wieczorek, wiceprezes zarządu RBS w Malanowie zwróciła uwagę, iż w ciągu roku wzrosła ona z niespełna 0,4% do przeszło 0,6%, co oznacza dynamikę na poziomie 0,22 pkt. proc. Podobnie w przypadku zyskowności kapitałów własnych (ROE) bank odnotował solidny wzrost o 2 pkt. proc., z 2,9% na koniec 2020 r. do 4,95% dwanaście miesięcy później. Na stabilnym poziomie utrzymał się współczynnik kapitałowy, jak również wskaźnik kosztów do przychodów.

Przy takich wskaźnikach, ocena ze strony wewnętrznego organu nadzoru banku mogła być tylko jedna. – Rada Nadzorcza stwierdza, że Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie jest zarządzany prawidłowo, jego sytuacja jest stabilna. O powyższej ocenie świadczą dobre wyniki finansowe banku, uzyskane w wymagającym otoczeniu makroekonomicznym, efektywne zarządzanie ryzykiem, sprawny system kontroli wewnętrznej – podsumował jej przewodniczący, Piotr ­Gebler, prezentując sprawozdanie z działalności rady w roku 2021.

Apel o proporcjonalne przepisy

...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: