Nowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2014)

Bankowość / Polecamy

Nowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2014)Raport NBS: Standardy płatności Portfele zrzeszeń. Z presją niskich stóp procentowych nie radzą sobie przede wszystkim banki o aktywach mniejszych niż 100 mln zł. Grupa ta, do której należy 47,9 proc. BS-ów, posiada już wyraźnie niższe udziały w sektorze, zwłaszcza pod względem aktywów i wyniku netto. Bankowość spółdzielcza. Wizje i twarde dane. Rewolucja: od placówki do smartfona. Bank i samorząd, bliska komitywa.

Nowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2014)Raport NBS: Standardy płatności Portfele zrzeszeń. Z presją niskich stóp procentowych nie radzą sobie przede wszystkim banki o aktywach mniejszych niż 100 mln zł. Grupa ta, do której należy 47,9 proc. BS-ów, posiada już wyraźnie niższe udziały w sektorze, zwłaszcza pod względem aktywów i wyniku netto. Bankowość spółdzielcza. Wizje i twarde dane. Rewolucja: od placówki do smartfona. Bank i samorząd, bliska komitywa.


Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS


Udostępnij artykuł: