Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Sytuacja Sektora | Dmuchanie na zimne

BANK 2021/02

Na razie problemów z kredytami nie widać, ale trzeba uważać – to główny wniosek wynikający z wystąpienia dr. Mariusza Cholewy, prezesa zarządu Biura Informacji Kredytowej, podczas Konwentu na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

Na razie problemów z kredytami nie widać, ale trzeba uważać – to główny wniosek wynikający z wystąpienia dr. Mariusza Cholewy, prezesa zarządu Biura Informacji Kredytowej, podczas Konwentu na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

Tendencje w finasowaniu klientów prywatnych i biznesowych przez bankowość spółdzielczą w czasie kryzysu” – tak brzmiał tytuł prezentacji Mariusza Cholewy. Prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej przedstawił aktualną sytuację na rynku kredytowym.

Banki spółdzielcze bardziej aktywne

Sektor spółdzielczy systematycznie zyskuje miejsce na rynku. Obserwujemy stopniowo rosnący udział banków spółdzielczych w portfelu kredytów dla klientów indywidulanych, mikroprzedsiębiorców i rolników – zauważył prezes BIK.

Wartość portfela kredytów dla klientów indywidulanych banków spółdzielczych w grudniu 2018 r. wynosiła 20,3 mld zł, po dwunastu miesiącach wzrosła do 22,6 mld zł, a na koniec grudnia 2020 r. osiągnęła 24,3 mld zł. To przekłada się na udział rynkowy na poziomie odpowiednio 3,4%, 3,5% i 3,6%.

Z kolei wartość portfela kredytów dla mikroprzedsiębiorców wzrosła z 12,1 mld zł w ostatnim miesiącu 2018 r. do 14,2 mld zł w grudniu 2020 r., zaś portfel kredytów udzielonych rolnikom zwiększył się w tym okresie z 15 mld zł do 17,5 mld zł. To oznacza, że banki spółdzielcze osiągnęły blisko sześćdziesięcioprocentowy udział w portfelu kredytów udzielonych rolnikom.

Jednocześnie, jak wynika ze statystyk Biura Informacji Kredytowej, w sektorze banków spółdzielczych liczba klientów indywidulanych na koniec minionego roku spadła o 755 tys. Nie ma jednak powodu do zmartwień, byli to bowiem głównie ci o najwyższych współczynnikach nielojalności.

Chociaż obserwujemy pogorszenie jakości portfela kredytów gotówkowych w bankach komercyjnych, w bankach spółdzielczych sytuacja jest bardziej stabilna. Możemy też wyraźnie dostrzec spadek liczby nielojalnych i bardziej ryzykownych klientów indywidualnych bankowości spółdzielczej. To, że nielojalni odchodzą, wcale nie jest złe, choć banki nie cieszą się z utraty klienta – zauważył prezes BIK.

Wzrost udziałów w kredytach dla przedsię...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: