Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Sytuacja Sektora | Stawiamy na jakość i rozpoznanie potrzeb klienta

BANK 2021/01

Z Mirosławem Skibą prezesem zarządu SGB-Banku SA, rozmawiali Maciej Małek i Karol Jerzy Mórawski.

Zdjęcia: SGB-Bank

Z Mirosławem Skibą prezesem zarządu SGB-Banku SA, rozmawiali Maciej Małek i Karol Jerzy Mórawski.

Nasz rozmówca, podejmując decyzje, uwzględnia nie tylko perspektywę banku, którym kieruje, ale i oczekiwania banków zrzeszonych, a nawet sektora bankowości lokalnej. Stąd wielość wątków podjętych w rozmowie, której syntezę prezentujemy.

Na ile przyspieszenie cyfrowe daje asumpt optymalizacji procesów back office, redukcji kosztów i poprawy wolumenu sprzedaży?

– W SGB-Banku od niemal dwóch lat uznajemy przyspieszenie cyfrowe za jeden z kluczowych kierunków rozwoju naszej instytucji. Na nasze działania nałożyła się sytuacja pandemiczna, która dodatkowo zdynamizowała absorpcję rozwiązań IT. Nowe rozwiązania technologiczne oznaczają bowiem nowe korzyści dla klientów, wdrażane teraz i w  przyszłości. Myślę przede wszystkim o całej sferze usług transakcyjnych, ale i usług e-ID, czyli usług zdalnego dostępu, które umożliwiają załatwianie spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Dzięki temu bank jest ważnym partnerem administracji publicznej. Tę usługę w naszym zrzeszeniu nazwaliśmy SGB ID i dostrzegamy coraz większe zainteresowanie klientów korzystających z proponowanych rozwiązań. Przydała się zwłaszcza w dobie pandemii, gdy wiele spraw urzędowych i finansowych możemy załatwić, nie ruszając się z wygodnej kanapy.

Ewolucja rynku finansowego absorbuje zmianę preferencji klientów na rzecz obsługi zdalnej, a to oznacza, że banki muszą zapewnić zarówno dostęp do już świadczonych usług, jak i możliwość zakupu online nowych produktów: depozytowych, kredytowych czy ubezpieczeniowych. Pracujemy nad tym intensywnie, wyciągając wnioski z sytuacji w innych bankach i na innych rynkach, gdzie taki model oferowania usług finansowych bardzo szybko się rozwija.

Drugim obszarem cyfrowego przyspieszenia jest optymalizacja działania banków spółdzielczych SGB. Do pozycji istotnie obciążających bankowe bilanse należą koszty procesów backoffice’owych. Obecnie instytucje finansowe usilnie pracują nad tym, żeby back office, przynajmniej w części, poddać digitalizacji i automatyzacji, bo z jednej strony podnosi to jakość procesów frontendowych, wpływa bezpośrednio na doświadczenia klienta z kontaktu z bankami, a równocześnie daje szansę na znaczące obniżenie kosztów.

W tym kontekście nasuwa się pytanie, czy w warunkach niskich stóp procentowych istnieją możliwości poprawy relacji C/I?

– Taka optymalizacja jest możliwa w dużej mierze właśnie dzięki cyfryzacji. Oczywiście, żeby przebudować tradycyjnie rozumiane procesy back office, trzeba zainwestować, ale nakłady te w ostatecznym rozrachunku przyniosą pożądany efekt. Kolejna kwestia, to formuła funkcjonowania banku. Jeżeli stwierdzamy, że coraz więcej klientów korzysta z kanałów samoobsługowych, obojętne czy to bankowość mobilna czy elektroniczna, to równocześnie zdajemy sobie sprawę, że warto zoptymalizować sieć placówek.

Nie myślę przy tym o działaniach, które podejmują niektórzy spośród naszych konkurentów, wdrażając dość drastyczne programy redukcji oddziałów. Optuję raczej za przeglądem formuły ich funkcjonowania, z uwzględnieniem potencjału i specyfiki lokalnych rynków. Trzecim elementem, na który stawiamy, jest jakość oferty skierowanej do klientów. Chodzi tu nie tylko o klasyczne produkty depozytowo-kredytowe czy obsługę transakcyjną, ale również o te usługi i produkty, które nie wymagają szczególnego zaangażowania kapitału ani płynności, a przy tym są obarczone zdecydowanie mniejszym ryzykiem. Mam tu na myśli przede wszystkim całą gamę produktów ubezpieczeniowych, ale też inne usługi.

Dodatkowo chciałbym zwrócić uwagę, że obecnie banki spółdzielcze są zdecydowanie lepiej niż jeszcze przed rokiem wyposażone w ofertę, która może być atrakcyjna dla nowych klientów, w tym także dla osób młodych. Mam na myśli np. naszą aplikację SGB Mobile, oferującą bardzo interesujące a niekiedy wręcz nowatorskie na rynku usługi, jak np. zarządzanie subskrybcjami. Chcemy zdecydowanie aktywniej docierać do tej grupy odbiorców, w trosce o stronę przychodową, ale też o naszą przyszłość.

Przejdźmy do sytuacji w samej grupie. Jakie obszary w relacji rada zrzeszenia – bank zrzeszający wymagają dopracowania?

– Miniony rok udowodnił, że te relacje mogą być nie tylko bardzo dobre, ale też przynosić wymierne efekty. W 2019 r. współpraca układała się dobrze na partnerskich zasadach, ale to w 2020 r. podjęliśmy wspólnie szereg nowych, bardzo konkretnych przedsięwzięć. Przypomnę, że samo kreowanie określonych inicjatyw to dopiero początek drogi, warunkiem powodzenia jest dotarcie z nimi do członków Grupy SGB, czyli do&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: