Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Technologie. 3S Data Center SA: Zewnętrzne centrum danych szansą na wzrost konkurencyjności i bezpieczeństwa

BANK 2019/09

Każdego roku jesienią podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych kilkuset przedstawicieli banków dyskutuje nad działaniami, jakie należy podjąć, aby podlegające im jednostki były jeszcze bardziej nowoczesne, bezpieczne oraz niezależne. Coraz częściej pojawia się również pytanie o to, jak bardzo otwarty na nowe technologie powinien być bank spółdzielczy, który chce skutecznie konkurować z bankami komercyjnymi. Jednym z kluczowych elementów, które są niezbędne, by mieć szansę w rozwoju technologii są ośrodki Data Center i disaster recovery center, które oferują znacznie szersze spektrum usług i możliwości aniżeli jedynie proste usługi kolokacyjne.

Punktem wyjścia stają się wymogi nadzorcze, które dotyczą banków spółdzielczych praktycznie w równym stopniu co nieporównywalnie większe instytucje finansowe (banki komercyjne, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne i inne). I dokładnie w tym miejscu pojawiają się nowoczesne ośrodki centrum danych, które dają niepowtarzalną szansę uzyskania rozwiązań klasy enterprise.

Banki spółdzielcze w związku ze specyfiką ich działań napotykają trudności związane z rozbudową i utrzymaniem własnych serwerowni i DRC, co najczęściej wiąże się z ograniczonymi warunkami lokalowymi. Centrale banków to często budynki zabytkowe, gdzie bez zgody konserwatora zabytków i kolosalnych nakładów (m.in.: instalacje elektryczne, wysokości pomieszczeń, wentylacja, fizyczny nadzór) najzwyczajniej nie da się zbudować odpowiedniej serwerowni, której parametry powinny pozostać zgodne z rekomendacją D. Paradoksalnie, to właśnie zewnętrzne centrum danych gwarantują taką serwerownię na wyciągnięcie ręki. Należy pamiętać, że serwerownia w postaci Data Center uwzględnia możliwość właściwej parametryzacji uwzględniającej niezbędną dla rozwoju banków skalowalność systemów czy infrastruktury.

Kolejny, „wyższy poziom” serwerowni to centrum zapasowe (DRC), którego część banków nie posiada lub nie ma nad nim wystarczającej kontroli. Warto w tym miejscu przypomnieć, że jest to kolejny z wymogów rekomendacji D – której trzeba oddać to, że wskazuje bankom kierunek, w jakim powinni dbać o bezpieczeństwo docelowe klientów poprzez gwarantowanie jak najwyższej jakości usług. W erze cyfrowej transformacji nieprzerwany dostęp do danych, a także zabezpieczenie przed ich ewentualną utratą, stają się jednym z najbardziej strategicznych wyzwań dla wielu instytucji finansowych.

Dlaczego więc przenoszenie zasobów banków nie jest tak oczywiste? Powodów jest wiele, a jedną z barier wyboru zewnętrznego Data Center wydaje się obawa przed zwolnieniami części kadry informatycznej. Tymczasem taka zmiana może oznaczać dla niej przesunięcie w kierunku wyższych warstw zarządzania biznesu oraz odpowiedzialności za jego działanie. Data Center to nie tylko usługi typowo chmurowe, ale również kolokacja, gdzie informatyk dostaje dostęp do wysokiej klasy serwerowni, która służy całemu bankowi. Przenosząc tam sprzęt, zaczyna mieć dostęp do najwyższej klasy rozwiązań, zachowując, a nawet podnosząc samodzielność, równocześnie mając wybór poziomu odpowiedzialności, której część może przenieść na inżynierów Data Center. Warto podkreślić, że przeniesienie danych poza siedzibę oznacza możliwość korzystania z dedykowanego dla banków oprogramowania, dokładnie w taki sposób jak to miało miejsce do tej pory.

Nowoczesny bank powinien być gwarantem stabilności funkcjonowania i zapewniać bezpieczeństwo rozwiązań. Data Center gwarantuje szybkość reakcji w sytuacjach kryzysowych i stabilność proponowanych rozwiązań oraz maksymalny poziom zabezpieczeń, które decydują o tym, że ciągłość działania staje się realna, a nie jedynie teoretyczna i określona w procedurach.

Zastosowanie rozwiązań oferowanych przez centra danych może być dla każdego banku inne, jednak po dogłębnej analizie działalności Data Center, wspólnym motywem, który najczęściej wpływa na decyzję o współpracy, są zwykle takie czynniki jak optymalizacja kosztów, ułatwienie dostępności, praktycznie nieograniczona możliwość rozwoju oraz poczucie niezawodności środowiska IT.

Takie środowisko, oparte na nowoczesnym centrum danych i chmurze można zbudować między innymi dzięki Cloud2B, które stanowi zestaw komponentów oferowanych przez 3S Data Center i doskonale sprawdza się w bankach, które zdecydowały się zaufać specjalistom 3S. Poniżej wskażę podstawowe z rozwiązań, jakie 3S w ramach Cloud2B oferuje bankom i innym instytucjom rynków finansowych

  • Storage, czyli magazynowanie plików i łatwe tworzenie kopii zapasowych. Bank płaci jedynie za używaną przestrzeń, nie martwiąc się o infrastrukturę, która najczęściej jest zabezpieczona nie gorzej niż w siedzibie banku. Od strony infrastruktury, przechowywanie danych w profesjonalnym Data Center, gwarantuje o wiele wyższy poziom bezpieczeństwa niż własna serwerownia. Przechowywanie danych w chmurze, gwarantuje użytkownikowi dostęp do nich z każdego miejsca i w każdym czasie, pod warunkiem dostępu do sieci internet. Usługa ta wiąże się z redukcją kosztów, właśnie poprzez brak potrzeby rozbudowy własnej infrastruktury.
  • Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych (backup i replikacja). Dzięki chmurze bank ponownie nie musi ponosić dużych wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę potrzebą do tworzenia kopii zapasowych.
  • Centrum danych, czyli dostawca usług w chmurze ponosi odpowiedzialność za ich działanie. Dzięki chmurze odzyskiwanie danych jest o wiele bardziej skuteczne niż tradycyjne rozwiązania związane jedynie z lokalnym przetrzymywaniem kopii. Tutaj warto nadmienić, iż 3S Data Center stworzyło klaster, na który składa się kilka ośrodków centrum danych, m.in. w Warszawie, Katowicach czy Krakowie. Klaster daje taką możliwość, iż w razie najgorszej tragedii kluczowe systemy firmy chroni usługa Disaster Recovery (odtwarzanie awaryjne).
  • Wirtualne Data Center, czyli kompleksowa usługa, która umożliwia zbudowanie własnego, skalowalnego i zwirtualizowanego środowiska IT w oparciu o technologie VMware (vSphere, vCloudDirector). Zasoby takie jak procesor, pamięć, storage, sieć, podzielone są na zbiory zasobów (VDC), które mogą być umiejscowione w różnych niezależnych ośrodkach Data Center (Regiony, Zony) oddzielonych geograficznie, ale połączonych sieciowo.

Fantastyczną konsekwencją wskazanych rozwiązań jest pierwszy znaczący postęp: komunikacja i praca grupowa. Chmura pozwala za pośrednictwem internetu korzystać z narzędzi do komunikacji i współpracy, takich jak wcześniej wspominana poczta e-mail, aplikacje do obsługi wiadomości, połączeń głosowych i wideo, a także wspólnej pracy na projektach, np. coraz bardziej popularne Microsoft Teams, które jest następcą usługi Skype For Business.

Narzędzia biurowe, mogące działać w chmurze, dzięki którym możliwe jest łączenie się z najczęściej używanymi aplikacjami. Dobrym przykładem jest Office 365, w ramach którego można obsługiwać dokumenty, zespołowo pracować nad prezentacjami i arkuszami kalkulacyjnymi. Warunkiem jest dostęp do internetu, który gwarantuje możliwość korzystania z narzędzi niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. informacje przechowywane są w chmurze, więc w przypadku awarii urządzeń, nie ma potrzeby martwić o utratę danych. Prawie wszystkie aplikacje można uruchamiać z przeglądarki internetowej, co eliminuje konieczność pobierania oraz instalowania oprogramowania.

To tylko część rozwiązań, które można wdrożyć dzięki Cloud2B. Warto pamiętać, że jeżeli tylko nastąpi potrzeba dalszego rozbudowania środowiska IT, inżynierowie 3S Data Center zawsze stanowią wsparcie i wskażą optymalne rozwiązanie, a ich dostępność dla klientów zawsze i wszędzie utrzymywana jest w systemie 24 godzin na dobę przez 365 dni w roku, bo ciągłość działania oraz poczucie maksymalnego bezpieczeństwa przez klienta są kluczowe.

Podczas zbliżającego się Forum będzie możliwość spotkania przedstawicieli 3S Data Center, którzy każdemu zainteresowanemu bankowi spółdzielczemu przedstawią dostępne rozwiązania oraz wskażą realne ryzyka i obowiązki oraz zaproponują indywidualnie dopasowane rozwiązania, na miarę nowoczesnego i bezpiecznego banku spółdzielczego. Podzielą się oni również wiedzą na temat wykorzystania posiadanych kompetencji działów informatycznych banku do dalszego rozwoju środowiska IT.

Firma 3S Data Center SA, należąca do Grupy 3S, jest właścicielem kilku nowoczesnych ośrodków centrum danych w Polsce, a także dostawcą kompleksowych rozwiązań chmurowych dla biznesu oraz instytucji finansowych, znanych na rynku pod wspólną marką Cloud2B. Rozwiązania te pozwalają na stworzenie środowiska IT, które jeżeli tylko nastąpi taka potrzeba, można elastycznie rozbudowywać z pomocą certyfikowanych inżynierów 3S Data Center. Spółka posiada wysoki poziom partnerstwa z takimi dostawcami usług, jak m.in. Microsoft, Veeam czy VMware i gwarantuje optymalne wykorzystanie rozwiązań chmurowych. Od 19 sierpnia należy do Grupy Play (P4), lidera telefonii mobilnej, jednej z największych firm telekomunikacyjnych w Polsce.

Udostępnij artykuł: