Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Technologie – Asseco Poland | Artykuł partnerski | Razem możemy więcej

BANK 2020/12

Bank Spółdzielczy w Płońsku na Wspólnej Platformie Informatycznej

Bank Spółdzielczy w Płońsku na Wspólnej Platformie Informatycznej

Wspólna Platforma Informatyczna, rozwiązanie Asseco, które dzięki wprowadzeniu standaryzacji procesów i uwspólnieniu usług redukuje koszty działania banków oraz poprawia efektywność, zostało wdrożone w Banku Spółdzielczym w Płońsku. To kolejny bank, który zakończył projekt implementacji WPI. O tym, jakie przynosi on korzyści, mówią:

Dariusz KonofalskiDariusz Konofalski
prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku

Andrzej NowakowskiAndrzej Nowakowski
dyrektor Pionu Banków Spółdzielczych w Asseco Poland.

Czym jest Wspólna Platforma Informatyczna i co na jej wdrożeniu zyskują banki?

Andrzej Nowakowski: WPI przyświeca idea, aby udostępniać bankom jedną platformę informatyczną, jednocześnie zapewniając im pełną autonomię prowadzenia biznesu. Dzięki temu rozwiązaniu mają one możliwość pełnego wykorzystania najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych z obszarów bankowości elektronicznej i mobilnej, systemu transakcyjnego czy też związanego ze sprawozdawczością dostępnych do tej pory wyłącznie dla banków komercyjnych. Pozwala to budować przewagę konkurencyjną na rynku, przy minimalnych kosztach inwestycji. Warto zauważyć, że decydując się na wdrożenie Wspólnej Platformy Informatycznej, bank nie ponosi ryzyka finansowego niepowodzenia projektu, gdyż ten element bierze na siebie Asseco. Po udanych implementacjach w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie oraz w Płońsku prowadzimy rozmowy z innymi bankami, które chcą dołączyć do WPI.

Co sprawiło, że w Banku Spółdzielczym w Płońsku pojawiła się potrzeba unowocześnienia dotychczasowych systemów?

Dariusz Konofalski: Potrzeba pojawiła się z obserwacji rynku i zachowań konsumenckich. Wiedzieliśmy, że aby spełniać oczekiwania najbardziej wymagających klientów, chcących korzystać z nowoczesnych narzędzi, systemów i aplikacji musimy sięgnąć po najnowsze technologie. Razem z Bankiem Spółdzielczym w Lubaczowie stwierdziliśmy, że potrzebujemy nowoczesnego systemu bankowego, który będzie kompleksowy, dostępny, rozwijalny i posiadający szerokie API umożliwiające integrację z innymi rozwiązaniami. Do tamtej pory wykorzystywane systemy, w tym def2000, nie spełniały już naszych oczekiwań głównie dlatego, że nie pozwalały na sprawną integrację z innymi dostępnymi na rynku narzędziami, które chcieliśmy wykorzystać do usprawnienia pracy. Do realizacji naszego planu potrzebowaliśmy sprawdzonego partnera. Po spotkaniu z Asseco wiedzieliśmy, że ta współpraca zaowocuje zupełnie nowym wizerunkiem bankowości spółdzielczej.

Andrzej Nowakowski: Asseco tworzy rozwiązania dla banków spółdzielczych od 30 lat i prawie tak długo istnieje w tym środowisku świadomość, że wspólne, wystandaryzowane rozwiązania, np. w zakresie ujednolicania procesów czy zasad księgowych, są potrzebne. Nie byłoby to jednak możliwe bez naszej współpracy z przedstawicielami sektora. Wspólnie z prezesami Banku Spółdzielczego w Płońsku i Banku Spółdzielczego w Lubaczowie postanowiliśmy tę ideę przełożyć na realne rozwiązania. Zależało nam, aby tak zbudować plan kont, drzewo produktów i schematy procesów, aby z rozwiązania mogły skorzystać również inne banki spółdzielcze.

Co prawda od zakończenia wdrożenia nie minęło dużo czasu, ale czy pracownicy widzą już korzyści?

Dariusz Konofalski: Od 26 października 2020 r. działamy już na nowoczesnej, zautomatyzowanej oraz intuicyjnej Wspólnej Platformie Informatycznej. Dzięki nowemu systemowi przyśpieszyliśmy i zautomatyzowaliśmy procesy bankowe, tj. zakładanie rachunków, lokat  czy udzielanie kredytów, a tym samym mamy więcej czasu dla naszych klientów. Oczywiście nasz zespół nadal się uczy i zapoznaje z WPI, jednak korzyści płynące z tej zmiany są odczuwalne każdego dnia.

Czy WPI to rozwiązanie dedykowane wszystkim bankom spółdzielczym?

Andrzej Nowakowski: Wspólna Platforma Informatyczna może być parametryzowana w zależności od potrzeb. Procesy, które są podobne we wszystkich bankach, tj. prowadzenie rachunkowości, rozliczeń, sprawozdawczości obligatoryjnej, zarządzanie ryzykami, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, dzięki temu rozwiązaniu mogą być zautomatyzowane, a w konsekwencji prowadzić do obniżenia kosztów back-office’owych w każdej z instytucji. Platforma pozwala jednocześnie na indywidualne kształtowanie niezależnych dla każdego banku obszarów, jak np. budowanie oferty handlowej. WPI dostępna jest w modelu SaaS, co eliminuje koszty i zasoby związane z utrzymaniem odrębnej infrastruktury. Każdy bank korzystający z platformy otrzymuje wszystko, czego potrzebuje nowoczesna instytucja finansowa w tym bankowość internetową i mobilną, system transakcyjny, zautomatyzowane procesy sprzedażowe, narzędzie sprawozdawcze i analityczne.

Udostępnij artykuł: