Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Technologie. ITCard: Za promowanie obrotu bezgotówkowego nagrodzony będzie bank i pracownik

BANK 2019/09

ITCARD jest właścicielem ogólnopolskiej sieci bankomatów Planet Cash, sieci terminali płatniczych Planet Pay oraz internetowej galerii handlowej Planet Plus. Już od 2011 r. buduje rynek akceptacji z bankami spółdzielczymi.

ITCARD jest właścicielem ogólnopolskiej sieci bankomatów Planet Cash, sieci terminali płatniczych Planet Pay oraz internetowej galerii handlowej Planet Plus. Już od 2011 r. buduje rynek akceptacji z bankami spółdzielczymi.

Z Beatą Andrzejewską, wiodącym menedżerem produktu w Departamencie Zarządzania Produktami Banku BPS SA oraz Robertem Gałązką, starszym specjalistą ds. zdalnych kanałów sprzedaży w ITCard Centrum Technologii Płatniczych SA, rozmawiał Konrad Machowski.

Cyfrowa rewolucja w obszarze płatności przyspiesza tempa, czego dowodem jest rosnąca z miesiąca na miesiąc liczba aplikacji mobilnych. Jak wygląda zainteresowanie akceptacją elektronicznych instrumentów płatniczych ze strony firm, będących klientami banków spółdzielczych?

Beata AndrzejewskaBeata Andrzejewska: Dostęp do elektronicznych form zapłaty w transakcjach detalicznych uległ znaczącej poprawie wskutek uruchomienia w roku 2018 Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Polska Bezgotówkowa. Beneficjentami tego przedsięwzięcia są w szczególności przedsiębiorcy działający na obszarach wiejskich i w mniejszych miejscowościach, z reguły będący klientami bankowości spółdzielczej. Do niedawna płatności bezgotówkowe były powszechnie dostępne z reguły w dużych miastach, na przestrzeni ostatniego roku struktura ta uległa zdecydowanej zmianie na korzyść pozostałej części kraju. Także i formuła zaproponowana przez Fundację Polska Bezgotówkowa jest wyjątkowo korzystna dla niewielkich punktów sprzedaży, ponieważ przez pierwszych dwanaście miesięcy przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z używaniem terminala. Dzięki temu małe firmy mogą bezstresowo przetestować tę formę zapłaty i przekonać się, jakie benefity wiążą się z akceptacją płatności bezgotówkowych.

Robert GałązkaRobert Gałązka: Podam konkretny przykład z ostatnich sześciu miesięcy. Właściciel sporego składu budowlanego na początku podchodził sceptycznie do propozycji montażu terminala w jego firmie. Twierdził, że jedynie nieliczni nabywcy są zainteresowani dokonywaniem zapłaty z użyciem karty. Zainstalowanie dwóch POS-ów w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego wykazało, jak błędna była to opinia. W ciągu zaledwie kilku tygodni liczba operacji elektronicznych zwiększyła się znacząco, osiągając około 20–30% wartości obrotu gotówkowego. Wprowadzenie alternatywy w obszarze płatności przyczyniło się również do wzrostu obrotów firmy o jedną piątą. Przedsiębiorca zwrócił również uwagę na inne korzyści wynikające z montażu terminala, w postaci zmniejszenia częstotliwości wyjazdów do banku w celu zdeponowania gotówki, co z kolei oznacza niemałe oszczędności dla firmy.

A jakie korzyści dla samych banków spółdzielczych generuje wzrost liczby klientów dysponujących terminalem płatniczym?

BA: Udostępnienie terminala POS i obsługa operacji bezgotówkowych stanowi dodatkową usługę, jaką bank może zaoferować klientom biznesowym i instytucjonalnym. To z kolei oznacza zwiększenie konkurencyjności lokalnych instytucji finansowych, a w konsekwencji możliwość łatwiejszego pozyskania nowych klientów z sektora MŚP lub zacieśnienia więzi z podmiotami aktualnie korzystającymi z usług banku.

RG: Przedstawiciele wielu banków spółdzielczych potwierdzają, że udostępniany przez nas terminal pozwala na przyspieszenie przepływu środków pomiędzy akceptantem a jego klientami. Każda z płatności wykonanych jednego dnia już na drugi dzień roboczy znajduje się fizycznie na rachunku przedsiębiorcy, przekazywana pierwszą sesją Elixir. Dodatkowo terminal umożliwia akceptantowi świadczenie dodatkowych usług, takich jak doładowania telefonów komórkowych czy cashbacku do kwoty 500 zł. We współczesnym świecie, kiedy nie mamy przy sobie gotówki, a jedynie dysponujemy kartami bankowymi lub korzystamy z płatności mobilnych w telefonie, takie rozwiązanie może okazać się w wielu przypadkach cennym wsparciem i paradoksalnie wpłynąć pozytywnie na dalszy rozwój obrotu bezgotówkowego na polskim rynku i kondycję finansową lokalnych przedsiębiorców.

Bank Polskiej Spółdzielczości postanowił włączyć się w popularyzację obrotu bezgotówkowego w oryginalny sposób, włączając się w organizację konkursu dla zrzeszonych instytucji finansowych i ich pracowników. Skąd pomysł na tę inicjatywę?

BA: Naszym celem było dotarcie do jak największej liczby banków, które byłyby skłonne współpracować z nami i z naszym partnerem, firmą Planet Pay, przy upowszechnianiu obrotu elektronicznego. Uznaliśmy, że rywalizacja konkursowa najskuteczniej zachęci lokalne instytucje finansowe do skorzystania z  możliwości, jakie daje obecnie Program Polska Bezgotówkowa. Wierzymy w to, że konkurs pozwoli na upowszechnienie wiedzy o płatnościach bezgotówkowych, o korzyściach, jakie z tego tytułu mogą odnieść zarówno banki jak również ich klienci. Ostatecznym zwycięzcą w tych zmaganiach będą wszak polskie społeczności lokalne, które uzyskają powszechny dostęp do instrumentów płatniczych na miarę XXI w.RG: Chcielibyśmy dotrzeć do wszystkich banków spółdzielczych i ich pracowników, uczestniczących w procesie obsługi klientów. Konkurs daje możliwość podjęcia rywalizacji pomiędzy zespołami sprzedaży w bankach i poza satysfakcją klientów, pracownicy także będą mieli satysfakcję z otrzymanej nagrody. W konkursie nagrodę otrzymuje także bank, który osiągnie najwyższy poziom sprzedaży terminali POS. Ponadto naszym celem jest również uzupełnienie wiedzy podmiotów uczestniczących w procesie przepływu bezgotówkowego, dlatego jednym z elementów całego przedsięwzięcia są szkolenia dla bankowców. Zamierzamy pokazać, w jaki sposób funkcjonuje współczesny obrót bezgotówkowy i poszczególne instrumenty płatnicze, jaki udział w rynku reprezentują dziś poszczególne metody płatności, wreszcie na czym polega dofinansowanie udzielane w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Polska Bezgotówkowa. Niezależnie od edukacji pracowników prowadzimy spotkania z klientami banków spółdzielczych, czyli aktualnymi jak i potencjalnymi akceptantami. Końcowym efektem tych działań jest upowszechnianie obrotu elektronicznego na najmniejszych rynkach lokalnych, gdzie płatności bezgotówkowe nierzadko wciąż stanowią nowinkę. Jako ważny element szkoleń i spotkań z klientami, uświadamiamy także wszystkim, jaki faktycznie koszt stanowi obrót gotówkowy w naszej gospodarce.

Handel detaliczny oraz usługi to najwięksi beneficjenci tej inicjatywy. W jakich jeszcze obszarach zamierzacie upowszechniać nowoczesne instrumenty płatnicze?

BA: Olbrzymie zainteresowanie, jakim cieszył się Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Polska Bezgotówkowa wśród drobnych przedsiębiorców sprawiło, że organizator tego przedsięwzięcia, czyli Fundacja Polska Bezgotówkowa, postanowił rozszerzyć krąg beneficjentów także o instytucje publiczne szczebla centralnego oraz terytorialnego. Chodzi tu zarówno o urzędy, jak też i placówki oświatowe czy zakłady ochrony zdrowia. Także i Bank BPS dostrzega w tym obszarze olbrzymią szansę, ponieważ samorządy i podległe im podmioty tradycyjnie już zaliczają się do grona najlepszych i najwierniejszych klientów lokalnego sektora finansowego.RG: Z początkiem tego roku istotnie poszerzyliśmy ofertę dla gmin, starostw oraz sołtysów. W pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę te placówki, w których petenci dokonują płatności, jak wydziały rejestracji pojazdów czy gminni dostawcy usług komunalnych, z drugiej zaś strony organy pobierające podatki lokalne. Przykładem mogą być sołtysi, którzy dotychczas musieli zbierać opłaty na rzecz gminy w formie gotówkowej. Zajmowało to sporo czasu, nie każdy z mieszkańców dysponował bowiem w danej chwili odpowiednią kwotą, a dodatkowo spacer po wsi z dużymi kwotami w portfelu nie należał do szczególnie bezpiecznych. Teraz każdy z sołtysów może dysponować mobilnym terminalem POS, dzięki czemu pulę gotówki zebranej fizycznie można radykalnie obniżyć, a środki wpłacane z użyciem kart trafią niezwłocznie do gminnej kasy. Pracownicy banków spółdzielczych potwierdzają, że współpracujący z nimi sołtysi są zadowoleni z tego typu rozwiązania. Także z myślą o urzędach wygenerowaliśmy dodatkową funkcję pod nazwą Private Data, czyli możliwość definiowania wszystkich tytułów płatności. Dzięki temu instytucja samorządowa może przyporządkować poszczególne operacje do czynności urzędowych. Jest też ułatwiona późniejsza identyfikacja wpłaconych środków na dziennym zestawieniu transakcji drukowanym przez terminal. To z kolei znacząco upraszcza ewidencjonowanie wpłat, daje też możliwość integracji z systemem księgowym, ale to rozwiązanie jest indywidualnie dostosowywane na etapie rozpoczęcia współpracy z urzędem.

Jak będą przebiegać konkursowe zmagania i na jakie wyróżnienia mogą liczyć najlepsi z najlepszych?

RG: Dziesięciu najskuteczniejszych sprzedawców, którzy jako pierwsi przekażą akceptantom największą liczbę terminali, otrzymają vouchery o wartości od 1000 do 5000 zł, w zależności od uzyskanych rezultatów. Dodatkowo rywalizacja podzielona jest na 5 regionów, wyrównując jednocześnie szansę w zależności od rynku lokalnego i dając większej liczbie pracowników szansę na zdobycie wspomnianych wcześniej nagród. Odrębna nagroda przewidziana jest dla banków spółdzielczych, które w danym okresie udostępnią najwięcej terminali POS, tutaj w każdym z 5 regionów przewidzieliśmy trzy pierwsze miejsca dla banków spółdzielczych z całej Polski w każdym etapie konkursu.Zapraszamy wszystkich, którzy się jeszcze nie przyłączyli do rywalizacji. Z dniem 30 września kończymy pierwszy etap konkursu, ale kolejny trwać będzie do końca roku więc każdy ma szansę na wygraną
Udostępnij artykuł: