Nowoczesny Bank Spółdzielczy: WORM rozwiązuje problem trwałego nośnika dla sektora spółdzielczego

BANK 2019/03

Po dwóch latach intensywnych dyskusji, banki komercyjne zdecydowały się rozwiązać problem trwałego nośnika poprzez masowe wdrożenie macierzy WORM (Write Once Read Many). Teraz przyszedł czas na sektor spółdzielczy.

Człowiek stojący w serwerowni

Po dwóch latach intensywnych dyskusji, banki komercyjne zdecydowały się rozwiązać problem trwałego nośnika poprzez masowe wdrożenie macierzy WORM (Write Once Read Many). Teraz przyszedł czas na sektor spółdzielczy.

Tadeusz Woszczyński Country Manager Poland, Hitachi Europe

Od 2016 r. kwestia trwałego nośnika jest jednym z kluczowych problemów polskiej bankowości. Dotyczy większości banków oferujących usługi w formie elektronicznej na terenie Unii Europejskiej (UE). Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zakwestionował sposób komunikacji z klientami o zmianach umownych przy wykorzystaniu skrzynki mailowej znajdującej się na platformie internetowej banku (będącej pod jego całkowitą kontrolą), powołując się na definicję trwałego nośnika wynikającą z art. 2 pkt 30 ustawy o usługach płatniczych.

Problem dotyczy dwóch przypadków:
  • Banków komunikujących się drogą elektroniczną – z powodu braku zgodności banki musiały wrócić do formy papierowej do czasu wdrożenia trwałego nośnika informacji w formie elektronicznej.
  • Banków komunikujących się drogą papierową – w tym przypadku problemem jest brak możliwości przejścia na komunikację kanałami elektronicznymi do czasu wdrożenia trwałego nośnika informacji w formie elektronicznej.
W ostatnich 2 latach pojawiły się na rynku dwa trendy rozwiązania trwałego nośnika – oparte na blockchain oraz oparte na macierzy WORM. Dodatkowo pojawiło się rozwiązanie oparte na podpisie elektronicznym i zaufanej stronie trzeciej.

Pierwszymi bankami, które rozwiązały problem trwałego nośnika były Pekao SA i Santander Bank, które wybrały macierz WORM firmy Hitachi. Obecnie 7 z 10 największych banków w Polsce wdrożyło rozwiązanie WORM. Rozwiązanie oparte na blockchain zastosował PKO BP, a oparte na podpisie – Bank Spółdzielczy w Barlinku.

WORM w bankach spółdzielczych

Koncepcja zakłada wdrożenie bezpiecznej macierzy obiektowej HCP (Hitachi Content Platform), wyposażonej w wiele funkcjonalności umożliwiających spełnienie przesłanek dla trwałego nośnika, np. mechanizm retencji, WORM czy mechanizm sum kontrolnych.Instalacja rozwiązania HCP miałaby miejsce w centrum przetwarzania banków zrzeszających, dzięki czemu dokumenty elektroniczne pozostają w infrastrukturze banków zrzeszających przy jednoczesnym zapewnieniu ich niezmienności i nieusuwalności, czego gwarantem jest urządzenie HCP.Przestrzeń macierzy WORM może zostać logicznie podzielona i przydzielona indywidualnie poszczególnym bankom spółdzielczym.Na macierzy WORM mogą być umieszczane wszelkie dokumenty, zarówno publicznej, jak i prywatne dla klientów zawierające zmiany opłat taryf i prowizji, umowy, regulaminy, harmonogramy rat kredytów, wyciągi oraz inne dokumenty wymagające formy trwałego nośnika.Dodatkowym atutem jest dostęp do indywidualnego, niezależnego portalu www (HCPortal) dla klientów banków zrzeszonych w danej grupie spółdzielczej.Każdy bank posiadałby dedykowaną trwałemu nośnikowi instancję portalu www (HCPortal), którym mógłby indywidualnie administrować i publikować dokumenty dla swoich klientów.Niewątpliwą zaletą rozwiązania jest fakt, iż klient banku zrzeszonego miałby ciągły dostęp do swoich dokumentów zapisanych na trwałym nośniku, 24h/7d, zgodnie z wymaganiami regulatora, a o pojawieniu się nowego dokumentu byłby informowany za pomocą wiadomości SMS lub e-mail.Dla banku natomiast wdrożenie trwałego nośnika o rozwiązanie bazujące na pamięci obiektowej typu WORM oraz portal www (HCPortal), oznacza realną redukcję kosztów związanych z obsługą klienta w tym zakresie.Alternatywną opcją wdrożenia jest zapewnienie bankom zrzeszającym oraz bankom zrzeszonym niniejszego rozwiązania w formie usługi abonamentowej, której miesięczny koszt byłby zależny od wielkości banku (np. sumy bilansowej) oraz ilości opublikowanych dokumentów.Usługa może być świadczona przez partnerów Hitachi, zapewniających usługi wspólne dla grup banków spółdzielczych.

Podsumowanie

Macierz WORM wydaje się być naturalnym i najlepszym rozwiązaniem do zastosowania przez banki spółdzielcze. Pozytywna opinia UOKiK, dostępne decyzje zobowiązujące regulatora, szereg wdrożeń w zakresie trwałego nośnika w Polsce oraz dostępność ekspertyz prawnych i audytów stanowi niezaprzeczalny argument za tym rozwiązaniem. Macierz WORM w bankach spółdzielczych może być również wykorzystana do wielu innych zastosowań, np. jako narzędzie umożliwiające stworzenie bezpiecznej chmury prywatnej dla banków, w której wewnętrzne dokumenty dostępne są z dowolnego urządzenia dla każdego uprawnionego pracownika, a którzy jednocześnie ciągle pozostają w organizacji, dając kolejny wkład w rozwój polskiej bankowości spółdzielczej.
Udostępnij artykuł: