Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Wskaźniki Referencyjne | Co i dlaczego wybrać?

BANK 2021/02

W 2016 r., po serii skandali związanych z manipulacją wskaźnikami referencyjnymi, UE przyjęła Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające uprzednio obowiązujące dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz Rozporządzenie z 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku […] – określane też jako rozporządzenie BMR. Okres dostosowawczy ostatecznie zakończy się 31 grudnia br.

W 2016 r., po serii skandali związanych z manipulacją wskaźnikami referencyjnymi, UE przyjęła Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające uprzednio obowiązujące dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz Rozporządzenie z 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku […] – określane też jako rozporządzenie BMR. Okres dostosowawczy ostatecznie zakończy się 31 grudnia br.

Elżbieta Cieśla
ekspert ds. legislacji i organizacji. Od 2010 r. wspólnik w Kancelarii Prawnej Cieśla & Cieśla sp.k., prowadzi w niej pion regulacyjny.

Stefan Cieśla
Radca prawny w Kancelarii Prawnej Cieśla & Cieśla sp.k., specjalizującej się w pomocy prawnej dla banków spółdzielczych. Brał udział w tworzeniu pierwszego zrzeszenia banków spółdzielczych BGŻ, pełnił funkcje prezesa zarządu Invest BankU SA, a także – z powołania nadzoru bankowego – prezesa zarządów komisarycznych w kilku bankach komercyjnych.

Aby zmniejszyć możliwości wspomnianych manipulacji, rozporządzenie BMR wprowadziło obowiązek stosowania przez państwa UE wskaźników referencyjnych opartych na rzeczywistych danych wejściowych we wszystkich obszarach regulowanych, nie tylko w sektorze finansowym. Wszelkie wskaźniki muszą być jasne, precyzyjne i dostosowane do rynku, który opisują, jak również powszechnie i łatwo dostępne. Unijne przepisy rekomendują, aby na każdym rynku, w danym sektorze, opracowywany był więcej niż jeden wskaźnik. Powinny one bazować na znaczącej ilości danych, tak aby jak najlepiej opisywały określony rynek. Rozporządzenie definiuje też znacznie większą liczbę wskaźników referencyjnych niż poprzednio obowiązujące przepisy. Celem tego rozwiązania ma być lepsza ochrona zarówno konsumentów, jak i inwestorów przed manipulacjami i nieuczciwymi praktykami ze strony instytucji finansowych i gigantów energetycznych.

Obowiązek nie tylko administratorów

Zarządzanie wskaźnikami spoczywa na barkach ich administratorów, nadzorowanych w każdym z państw członkowskich przez właściwe organy. Mają oni obowiązek publikacji zarówno procedury dotyczącej metodologii obliczania wskaźnika, jak i (zgodnie z rekomendacją IOSCO) procedury dotyczącej działań, podejmowanych na wypadek zmian w aktywności administratora lub zaprzestania opracowywania przezeń wskaźnika referencyjnego. Każda zmiana lub zaprzestanie działalności muszą zostać zgłoszone właściwym organom Unii Europejskiej.

Na wypadek zakłóceń w opracowywaniu wskaźników przez administratora rozporządzenie BMR nakłada także obowiązek sporządzania planów wskaźników przez podmioty nadzorowane niebędące administratorami. Muszą one mieć plany awaryjne. Należy je sporządzać w sposób rzetelny i trwały na piśmie, przy czym muszą one zawierać opis działań, jakie podmiot ma zamiar wykonać w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: