Nowoczesny samorząd: Czy formuła PPP pozwoli samorządom na lepszą gospodarkę wodno-ściekową?

EDS 2012/04-06 (kwiecień - czerwiec 2012)

Izraelska Grupa Tahal, podmiot prowadzący inwestycję w ponad 50 krajach na pięciu kontynentach, 17 maja br. otworzyła swoją siedzibę w Warszawie z myślą o dalszym rozwoju firmy w regionie.

Anna Żurek

Inaugurując działalność inwestycyjną w Polsce, firma zakupiła szczecińskie przedsiębiorstwo EKO-WARK specjalizujące się w pracach wodno-kanalizacyjnych. Od czasu przejęcia uzyskano trzykrotny wzrost sprzedaży. Spółka jest zainteresowana projektami partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), Build-Operate-Transfer (BOT), prywatyzacją miejskich zakładów wodnych, a także udziałem w międzynarodowych projektach o znaczeniu strategicznym. Szczególne zainteresowanie budzi Projekt Odra finansowany przez rządy Polski i Niemiec, którego wartość szacuje się na 1,5 mld zł.

eds.2012.k2.foto.024.a.250xBogate doświadczenia z różnych części świata

– TAHAL Group International BV jest międzynarodową firmą inżynierską z siedzibą w Amsterdamie. W pełni przynależy do Kardan NV i plasuje się w ścisłej czołówce firm wodno-kanalizacyjnych na świecie. Przedmiotem zainteresowania firmy są m.in. gospodarka wodna i systemy ściekowe, energia wodna, odsalanie wody, gospodarka odpadami oraz rozwój systemów nawadniania oraz systemów dla rolnictwa. Firma stworzyła m.in. system nawadniania nieurodzajnych terenów w Izraelu oraz Turcji, w Sankt Petersburgu wybudowała ogromną stację uzdatniania wody, prowadzi inwestycje BOT w Chinach oraz buduje i zarządza systemami wodno-kanalizacyjnymi na całym świecie. Oprócz współpracy z przedsiębiorstwami prywatnymi TAHAL działa także w ramach projektów finansowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak Bank Światowy, Inter- American Development Bank, Europejski Bank Rozwoju i Afrykański Bank Rozwoju.

eds.2012.k2.foto.024.b.250xUdana współpraca z samorządami w Pomorskiem

Pierwszym etapem rozwoju firmy w Polsce był zakup w 2007 r. 100 proc. udziałów szczecińskiego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego EKO-WARK, które jako generalny wykonawca robót zrealizowało od 1990 r. w województwie zachodniopomorskim wiele projektów dla inwestorów indywidualnych, samorządów terytorialnych oraz przedsiębiorstw prywatnych i państwowych. Przedsiębiorstwo zatrudnia ok. 170 osób, w tym 20 inżynierów. Od momentu przejęcia przez Grupę TAHAL firma zyskała dostęp do nowych technologii i zwiększyła swoje możliwości finansowe, dzięki czemu uzyskała wspomniany spektakularny wzrost sprzedaży. Od stycznia br. nowym prezesem został specjalizujący się w restrukturyzacjach Michael Reiss, który kierował do tej pory podobnymi spółkami w Ghanie, Indonezji czy Nigerii.

Polska przyczółkiem w Europie Potencjał inwestycyjny Grupy TAHAL jest na tyle znaczący, że firma ma w swoich planach rozwój nie tylko w Polsce, ale i w regionie Europy Środkowej. Firma planuje także przejęcia innych spółek wodnych, udział w prywatyzacji miejskich zakładów wodnych oraz eksploatację sieci stacji uzdatniania wody i oczyszczalni łącznie ze sprzedażą wody.

– Dostrzegamy liczne perspektywy i wyraźne trendy w rozwoju sektora wodnego w Polsce, w tym wraz z kończącymi się funduszami Unii Europejskiej możliwości inwestowania poprzez Partnerstwo Publiczno-Prywatne czy Build-Operate-Transfer, a także udział w międzynarodowych projektach o znaczeniu strategicznym – zadeklarował podczas spotkania z dziennikarzami prezes Michael Reiss. – Dodatkowo, wstępując do Unii, Polska zobowiązała się do wdrożenia standardów europejskich w sektorze wodno-kanalizacyjnym, który otwiera się także na prywatyzację. Jestem zdania, że Grupa TAHAL ze swoim międzynarodowym doświadczeniem i możliwościami finansowania może tu być dobrym partnerem – dodał.

eds.2012.k2.foto.025.150xStawka na środowisko

Jednym z kluczowych projektów Grupy TAHAL w Polsce jest udział w międzynarodowym przetargu Projekt Odra o wartości 1,5 mld zł, współfinansowanym przez rządy Polski i Niemiec. Inwestycja ta ma na celu poprawienie stanu dorzecza Odry zaniedbanego przez ostatnie 30 lat, które poprzez brak odpowiedniej regulacji utrudnia transport rzeczny, zwiększa zagrożenie powodziowe oraz wyniszcza unikalny ekosystem rzeki. Projekt ten ma znaczenie strategiczne zarówno dla gospodarki Niemiec, jak i Polski. Na lata 2013-2022 przewidziany jest także drugi etap inwestycji, który zajmie się regulacją południowej części rzeki. – Grupa TAHAL dzięki swojemu doświadczeniu i zapleczu finansowemu ma możliwości rozwiązania wielu potencjalnych zagrożeń dla gospodarki wodnej nie tylko w Polsce, ale i w regionie Europy Środkowej – kontynuuje Prezes Reiss. – Nieodpowiednia melioracja i drenaż jest jedną z przyczyn problemów z gospodarką wodną oraz powodziami.

Informacje te potwierdzają dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, według którego w Polsce, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zasoby wodne są trzykrotnie mniejsze niż średnia europejska. Średnio 1660 m3/rok przypada na jednego Polaka, podczas gdy w krajach europejskich przeciętne zasoby wód powierzchniowych szacowane są na 4560 m3/rok na mieszkańca. Tym samym zasoby wodne w Polsce, przypadające na jednego mieszkańca, są mniejsze niż w krajach sąsiednich i znacznie niższe niż przeciętne w Europie (zaledwie ok. 36 proc. średniej europejskiej).

 

Udostępnij artykuł: