Nowości w ofercie PKO Ubezpieczenia

Finanse i gospodarka

PKO Ubezpieczenia udostępniło nowe produkty: ubezpieczenia do pożyczki gotówkowej i kredytów hipotecznych oraz kompleksowe ubezpieczenie mienia. Korzystać z nich mogą klienci w oddziałach PKO Banku Polskiego.

Nowa propozycja spółki obejmuje ubezpieczenia finansowe i wypadkowe do pożyczki gotówkowej i produktów hipotecznych oraz ubezpieczenia mienia i nieruchomości, OC w życiu prywatnym, a także assistance domowe. Wprowadzone rozwiązania są adresowane do klientów indywidualnych zawierających umowę pożyczki oraz zawierających umowę kredytu lub pożyczki hipotecznej w PKO Banku Polskim lub PKO Banku Hipotecznym.

– Rozwój oferty o kolejne ubezpieczenia powiązane z produktami bankowymi to dalszy krok do wzmocnienia naszej pozycji w segmencie bancassurance. Naszym założeniem jest dostarczanie elastycznych rozwiązań w pełni komplementarnych do oferty PKO Banku Polskiego – mówi Sławomir Łopalewski, prezes PKO Ubezpieczenia. – Dzięki zróżnicowanej gamie produktów oraz ich wielokanałowej dystrybucji i ścisłej współpracy z Grupą PKO Banku Polskiego chcemy znaleźć się w czołówce największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Przewidujemy, że już w tym roku PKO Ubezpieczenia zwiększy przypis o 26 proc., co pozwoli na zwiększenie naszych udziałów rynkowych do ponad 10 proc. – dodaje Sławomir Łopalewski.

Ubezpieczenia do pożyczki gotówkowej i produktów hipotecznych przewidują szeroki zakres ochrony, zapewniając wypłatę świadczenia w przypadku utraty źródła dochodu przez ubezpieczonego lub jego inwalidztwa powstałego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Jednocześnie klienci zaciągający kredyt hipoteczny mogą liczyć na dodatkowe rozszerzenie ochrony o ryzyko leczenia szpitalnego. Zaletą oferty jest również możliwość dopasowania charakteru ochrony do różnorodnych form zatrudnienia, np. umowa o pracę, umowa zlecenia, kontrakt marynarski czy działalność gospodarcza.

Kompleksową ochronę zapewnia także nowo wprowadzone ubezpieczenie mienia, w zakresie którego uwzględniono ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych, w tym nieruchomości w budowie, elementów stałych, pomieszczeń przynależnych takich jak piwnica czy strych, domku letniskowego, budynków i pomieszczeń garażowych oraz obiektów małej architektury. Równolegle kredytobiorcy i pożyczkobiorcy mogą zdecydować się na ubezpieczenie ruchomości domowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie assistance.

PKO Ubezpieczenia stale rozwija wachlarz produktów dedykowanych klientom indywidualnym. W ofercie spółki majątkowej znajduje się już ubezpieczenie do kart kredytowych, które wprowadzono do sprzedaży wraz z początkiem bieżącego roku. W kolejnych miesiącach planowany jest dalszy rozwój oferty, co wynika z przyjętych celów biznesowych Towarzystwa, zakładających pełnienie roli głównego dostawcy produktów ubezpieczeniowych do PKO Banku Polskiego i zdobywania nowych klientów. Do końca 2016 roku spółka planuje poszerzyć grono klientów do około 1 miliona i osiągnąć dwucyfrową dynamikę wzrostu.

Ubezpieczenia majątkowe oferowane przez PKO Ubezpieczenia są dystrybuowane w oddziałach i agencjach PKO Banku Polskiego.

Kinga Indrzejczak

Udostępnij artykuł: