Nowy budżet UE. Konkurencyjność polskich firm wzrośnie?

Firma

Rozpoczęła się dyskusja nad propozycją nowego wieloletniego unijnego budżetu po 2020 r., przedstawioną przez Komisję Europejską. Do połowy czerwca poznamy projekty regulacji sektorowych, które określą priorytety KE.

Rozpoczęła się dyskusja nad propozycją nowego wieloletniego unijnego budżetu po 2020 r., przedstawioną przez Komisję Europejską. Do połowy czerwca poznamy projekty regulacji sektorowych, które określą priorytety KE.

Na spotkaniu z przedsiębiorcami komisarz #ElżbietaBieńkowska zapewniła, że będzie walczyć, aby jednym z takich priorytetów był #przemysł europejski #budżetUE #UE

Na spotkaniu z przedsiębiorcami, członkami Konfederacji Lewiatan, komisarz Elżbieta Bieńkowska zapewniła, że będzie walczyć, aby jednym z takich priorytetów był przemysł europejski.Wieloletni budżet unijny przekłada unijne priorytety na najbliższe lata na kategorie finansowe i buduje podwaliny przyszłości UE-27, już bez Wielkiej Brytanii, jednego z kluczowych płatników netto. Dlatego zadanie, przed którym stanęła Komisja Europejska było wyjątkowo trudne choć sytuacja gospodarcza w Unii jest znacznie lepsza niż w okresie negocjowania poprzednich budżetów. Po pierwsze, jak poradzić sobie z jednym ze skutków Brexitu, czyli brakiem prawie 13 miliardów euro? Jak zreformować wspólną politykę rolną, która stanowi około 38% wszystkich wydatków? Jaka powinna być przyszłość polityki spójności, dotąd jedna trzecia wieloletniego budżetu? Jak finansować nowe unijne priorytety, czyli kontrolę granic, bezpieczeństwo i obronę?Czytaj także: Utrata funduszy europejskich ? Damy radę – jeśli zostaniemy w Unii >>>

Jak załatać dziurę spowodowaną Brexitem?

Dziurę spowodowaną Brexitem można częściowo „załatać” np. dzięki nowym zasobom własnym, jak środki z systemu handlu emisjami, czy podatki: cyfrowy, od plastiku. Jednak w tych sprawach musi być jednomyślność państw członkowskich i ratyfikacja przez parlamenty narodowe. Dlatego oczywiste było, że czekają nas cięcia - niestety zaproponowano je w obszarach ważnych dla unijnych przedsiębiorców.- W ramach BusinessEurope, skierowaliśmy pismo do przewodniczącego Junckera, w którym po raz kolejny przedstawiliśmy priorytety europejskiego biznesu w kontekście WRF 2021-2027. Zaapelowaliśmy o poprawę konkurencyjności unijnych firm poprzez właściwe wsparcie takich obszarów, jak cyfryzacja i polityka przemysłowa, badania i rozwój oraz innowacyjność. Poziom unijnych inwestycji w B+R+I, w wysokości 100 mld euro, jest nadal niewystarczający, jeśli chcemy skutecznie konkurować ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią i Chinami – mówi Kinga Grafa, dyrektor biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.Czytaj także: KE przyjęła projekt nowego unijnego budżetu. Jak będzie wyglądać podział blisko 1,3 biliona euro?

Ponadto Lewiatan zawsze zabiegał w Brukseli o priorytetowe traktowanie polityki spójności, która zwiększa konkurencyjność firm z naszego regionu, przede wszystkim sektora MŚP i wspiera prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku. Tu KE proponuje cięcia o 5 proc. Cieszy propozycja jaśniejszej struktury budżetu, lepiej dostosowanej do priorytetów Unii. Liczba programów ma zostać zmniejszona o ponad jedną trzecią (z 58 obecnie do 37) oraz usprawnione korzystanie z instrumentów finansowych.

Początek trudnych negocjacji

Propozycja KE otwiera okres trudnych negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim i Radą UE o ostateczny kształt Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027. Te negocjacje to test dla 27 państw członkowskich, czy będą w stanie nakreślić spójną wizję przyszłości Unii, tym razem w oparciu o konkrety, czyli poziom finansowania poszczególnych polityk. Łącznie ze wszystkimi środkami budżet ma sięgać 1,14% DNB państw UE bez Wielkiej Brytanii. To więcej niż obecnie, ale mniej niż postulował Parlament Europejski w rezolucji przyjętej w marcu br. (1, 3%).Czy państwa członkowskie zgodzą się na zwiększenie składki przynajmniej do poziomu proponowanego przez Komisję i tym samym zainwestują w Europę? Parlament Europejski, który musi udzielić zgody na przyjęcie rozporządzenia Rady w sprawie nowych WRF, chce ambitnego budżetu, dlatego czekają nas zacięte boje, de facto, o przyszłość Europy. Lewiatan będzie częścią tego procesu, zabiegając o korzystne dla polskich firm rozwiązania.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Udostępnij artykuł: