Nowy członek zarządu Alior Banku

Kadry

Alior Bank informuje, że Rada Nadzorcza Alior Banku powołała Sylwestra Grzebinoga w skład Zarządu Alior Banku z dniem 1 sierpnia 2017 roku.

6 lipca br. Rada Nadzorcza Alior Banku powołała Pana Sylwestra Grzebinoga do Zarządu Alior Banku i powierzyła mu stanowisko wiceprezesa Zarządu z dniem 1 sierpnia br. Nowy członek Zarządu został powołany na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się 29 czerwca 2017 roku.

Od 1 sierpnia br. skład Zarządu Alior Banku będzie prezentował się następująco:

Michał Jan Chyczewski – wiceprezes zarządu, p.o. prezes zarządu
Filip Gorczyca – wiceprezes Zarządu,
Sylwester Grzebinoga – wiceprezes Zarządu,
Urszula Krzyżanowska-Piękoś – wiceprezes Zarządu,
Katarzyna Sułkowska – wiceprezes Zarządu,
Celina Waleśkiewicz – wiceprezes Zarządu.

Sylwester Grzebinoga, przed powołaniem w skład zarządu Alior Bank SA, zajmował stanowisko Dyrektora Wykonawczego w PKN ORLEN S.A. Posiada długoletnie doświadczenie w rozstrzyganiu sporów gospodarczych w sądach. W latach 1999 – 2008 sprawował urząd Sędziego Sądu Rejonowego w Krakowie, w latach 2006 – 2008 oddelegowany do orzekania w Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. W okresie sprawowania urzędu sędziego specjalizował się w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. Posiada również uprawnienia notarialne. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
i aplikacji sądowej przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Nowy członek Zarządu będzie miał rolę wiodąca w zakresie funkcji prawnej, bezpieczeństwa oraz zgodności regulacji banku z obowiązującym prawem.

Alior Bank

Udostępnij artykuł: