Nowy Członek Zarządu InterRisk

Finanse i gospodarka

Rada Nadzorcza InterRisk na posiedzeniu w dniu 14 stycznia powołała Panią Katarzynę Grześkowiak na stanowisko Członka Zarządu Spółki. Od 1 lipca bieżącego roku będzie odpowiedzialna m.in. za ubezpieczenia detaliczne oraz za likwidację szkód.

Rada Nadzorcza InterRisk na posiedzeniu w dniu 14 stycznia powołała Panią Katarzynę Grześkowiak na stanowisko Członka Zarządu Spółki. Od 1 lipca bieżącego roku będzie odpowiedzialna m.in. za ubezpieczenia detaliczne oraz za likwidację szkód.

Pani Katarzyna Grześkowiak jest radcą prawnym, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z ubezpieczeniami związana jest od 15 lat. Doświadczenie zdobywała m.in. w spółkach: Heros i Compensa, gdzie była odpowiedzialna przede wszystkim za rozwój produktów komunikacyjnych i majątkowych oraz zarządzanie ryzykiem w tym obszarze. Od 2006 roku zajmowała stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za zarządzanie produktami komunikacyjnymi i majątkowymi dla klientów indywidualnych w wiodącej spółce ubezpieczeniowej.

W latach 2009-2012 Pani Katarzyna Grześkowiak przewodniczyła Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych Polskiej Izby Ubezpieczeń.

"Wraz z powołaniem Pani Grześkowiak na Członka Zarządu pozyskaliśmy dla InterRisk uznanego eksperta z długoletnim stażem na polskim rynku ubezpieczeń. Dzieląc się swoim cennym doświadczeniem, wniesie ona nowe akcenty w budowanie silnej pozycji Spółki na rynku oraz osiąganie przez InterRisk przyszłych sukcesów." - powiedział Franz Fuchs, Przewodniczący Rady Nadzorczej InterRisk.

Źródło: http://www.interrisk.pl

Udostępnij artykuł:

Nowy Członek Zarządu InterRisk

Kadry

Rada Nadzorcza InterRisk na posiedzeniu w dniu 14 stycznia powołała Panią Katarzynę Grześkowiak na stanowisko Członka Zarządu Spółki. Od 1 lipca bieżącego roku będzie odpowiedzialna m.in. za ubezpieczenia detaliczne oraz za likwidację szkód.

Rada Nadzorcza InterRisk na posiedzeniu w dniu 14 stycznia powołała Panią Katarzynę Grześkowiak na stanowisko Członka Zarządu Spółki. Od 1 lipca bieżącego roku będzie odpowiedzialna m.in. za ubezpieczenia detaliczne oraz za likwidację szkód.

Pani Katarzyna Grześkowiak jest radcą prawnym, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z ubezpieczeniami związana jest od 15 lat. Doświadczenie zdobywała m.in. w spółkach: Heros i Compensa, gdzie była odpowiedzialna przede wszystkim za rozwój produktów komunikacyjnych i majątkowych oraz zarządzanie ryzykiem w tym obszarze. Od 2006 roku zajmowała stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za zarządzanie produktami komunikacyjnymi i majątkowymi dla klientów indywidualnych w wiodącej spółce ubezpieczeniowej.

W latach 2009-2012 Pani Katarzyna Grześkowiak przewodniczyła Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych Polskiej Izby Ubezpieczeń.

"Wraz z powołaniem Pani Grześkowiak na Członka Zarządu pozyskaliśmy dla InterRisk uznanego eksperta z długoletnim stażem na polskim rynku ubezpieczeń. Dzieląc się swoim cennym doświadczeniem, wniesie ona nowe akcenty w budowanie silnej pozycji Spółki na rynku oraz osiąganie przez InterRisk przyszłych sukcesów." - powiedział Franz Fuchs, Przewodniczący Rady Nadzorczej InterRisk.

Źródło: www.interrisk.pl

Udostępnij artykuł: