Nowy członek zarządu SK Banku

Kadry

Rada nadzorcza SK banku z dniem 1 listopada 2012 r. powołała Mieczysława Pruszyńskiego na nowego członka zarządu SK banku. Od tego dnia zarząd SK banku będzie działał w składzie Jan Bajno - prezes, Elżbieta Kubuj - wiceprezes, Małgorzata Denis - członek i Mieczysław Pruszyński - członek.

Mieczysław Pruszyński (59) w SK banku pracuje od 2004 r. na stanowiskach dyrektor Biura Teleinformatyki i dyrektor Biura Bezpieczeństwa Teleinformatyki i Administracji odpowiedzialny za przebudowę i prawidłowe funkcjonowanie struktur programowych i telekomunikacyjnych, struktur bezpieczeństwa sieci komputerowych, bezpieczeństwo fizyczne, nadzór na funkcjonowaniem Wewnętrznych Służb Ochrony oraz realizowanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Przez ostatnie 10 miesięcy menadżer bezpieczeństwa banku.

M. Pruszyński od 1976 r. pracował w Centrum Elektronicznego Narodowego Banku Polskiego jako operator komputera, kierownik zmiany, naczelnik wydziału, główny specjalista. Był jednym z twórców pierwszego w Polsce terminalowego systemu obsługi klienta zainstalowanego w stołecznej Rotundzie po jej wybuchu w 1979 r.

Od 1990 roku przez pracownik NCR Polska na stanowisku główny projektant. Jeden z autorów, analityk programista i wdrożeniowiec bankowego systemu transakcyjnego.

Od 1996 r. przez dwa lata pracownik MRBanku SA na stanowisku dyrektor Departamentu Teleinformatyki. Zajmował się budową infrastruktury teleinformatycznej banku zrzeszającego rozpoczynającego działalność i wspomaganiem banków spółdzielczych w budowie struktur teleinformatycznych oraz budową i uruchomieniem systemu rozliczeń bezdokumentowych pozwalającego na elektroniczny przekaz zleceń klientów banków spółdzielczych do systemów rozliczeniowych Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Od 1998 r. pracownik Banku Unii Gospodarczej SA a następnie BPS SA na stanowiskach dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji a następnie naczelnik Wydziału Informatyki warszawskiego oddziału regionalnego BPS SA. Zajmował się budową “sieci Eliksir” w strukturze banku i Zrzeszenia. Doprowadził do produkcyjnego uruchomienia systemu rozliczeń bezdokumentowych w bankach spółdzielczych dzięki czemu stały się one równoprawnym uczestnikiem szybkiej wymiany międzybankowych komunikatów rozliczeniowych.

121101.pruszynski.mieczyslaw.01.251x168Mieczysław Pruszyński
ukończył studia wyższe ze specjalnością bankowość na wydziale finansów i statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W SK banku pracuje od ośmiu lat.

Źródło: SK Bank

Udostępnij artykuł: