Nowy dekalog konsumenta

Finanse i gospodarka

W tym roku, 25 grudnia 2014 r., wejdą w życie nowe przepisy regulujące stosunki pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. Nowa ustawa o prawach konsumenta wprowadzi poważne zmiany do kodeksu cywilnego oraz zastąpi dotychczasowe przepisy, dając wiele przywilejów konsumentom. Marcin Paczewski i Mateusz Jan Stańczyk, prawnicy z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, wskazują 10 kluczowych zmian, które wprowadzają nowe przepisy.

  • W handlu elektronicznym sprzedawca wyraźnie Cię uprzedzi, że za usługę/towar musisz zapłacić. Na początku zamówienia wskaże jakie są ograniczenia dostawy oraz dopuszczalne sposoby płatności.
  • Za skorzystanie z szczególnego sposobu zapłaty (karta, płatność on-line) przedsiębiorca nie będzie mógł od Ciebie żądać wynagrodzenia ponad poniesione przez niego w związku z tym koszty.

  • Na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy (korespondencyjnie, on-line, telefonicznie) będziesz mieć więcej czasu – zamiast 10 będzie to 14 dni.
  • Jeśli odstąpisz od umowy, to zarówno Ty jak i sprzedawca będziecie zobowiązani do wzajemnego zwrotu świadczeń (towaru i zapłaty) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedawca może przedłużyć czas zwrotu zapłaty jedynie do czasu otrzymania zwrotu towaru lub potwierdzenia jego nadania.
  • Uprawnienia wynikające z wad towaru będziesz dokonywać w ramach rękojmi. Niezgodność z umową stanie się tylko jednym z rodzajów wad.

  • Jeśli towar będzie do Ciebie dostarczany przez przewoźnika, na wybór którego wpływ miał sprzedawca – ryzyko uszkodzenia towaru w przesyłce poniesie ten ostatni.
  • Gdy skorzystasz z prawa wymiany wadliwego towaru – koszty transportu zwrotu poniesie sprzedawca. Jeśli odstąpisz od umowy – to ty poniesiesz koszty zwykłej przesyłki pocztowej, o ile przedsiębiorca poinformował Cię o takiej konieczności. W przypadku gdy zwrot nie będzie możliwy w zwykły sposób pocztą – koszty poniesie sprzedawca. Jeśli zaś samodzielnie wybierzesz droższy rodzaj przesyłki – to Ty ponosisz koszty dodatkowe.
  • Przez rok od nabycia towaru (obecnie to sześć miesięcy) to sprzedawca będzie musiał udowodnić, że wada powstała po wydaniu towaru Tobie.
  • Termin odpowiedzialności sprzedawcy za nieruchomości z tytułu rękojmi zostanie wydłużony z trzech do pięciu lat. W pozostałych przypadkach będą to, tak jak obecnie,dwa lata, a przy towarach używanych – możliwe skrócenie terminu do roku.
  • Opłata za kontakty telefoniczne z przedsiębiorcą nie będzie mogła być wyższa niż za zwykłe połączenie w Twojej taryfie.

Źródło: Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Udostępnij artykuł: