Nowy fortepian w Dworze Lutosławskich Muzeum Przyrody w Drozdowie

Bankowość

Instrument jest wyeksponowany na stałej wystawie muzealnej "Salon Dworski", stanowiąc  uzupełnienie wnętrza zabytkowej siedziby placówki. Zakup instrumentu został dofinansowany przez Hexa Bank Spółdzielczy.

Fortepian będzie używany do realizacji  inicjatyw związanych kontynuowaniem i popularyzacją muzycznych tradycji rodu ziemiańskiego z którego wywodził się znany kompozytor Witold Lutosławski, czyli: koncertów muzyki klasycznej (w tym Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża), konkursów oraz warsztatów muzycznych. Do tej pory Muzeum nie posiadało własnego fortepianu. Dotychczas użytkowany instrument był depozytem Związku Kompozytorów Polskich.

Zakup fortepianu został zrealizowany jako zadanie pt. „100. rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego – zakup fortepianu do Dworu Lutosławskich Muzeum Przyrody w Drozdowie”, dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury”, priorytet: „Infrastruktura kultury”. Przedsięwzięcie to dofinansował również Hexa Bank Spółdzielczy, który od wielu lat wspiera działalność kulturalną Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Pierwszy koncert z wykorzystaniem nowego fortepianu odbędzie się 19 października 2013 r. o godz. 18:00 i nosić będzie tytuł „Między tradycją a współczesnością – świat muzyki Witolda Lutosławskiego”. Program tworzyć będą utwory skomponowane przez Witolda Lutosławskiego.

Źródło: Bank Polskiej Spółdzielczości

Udostępnij artykuł: