Nowy gracz na rynku kredytów mieszkaniowych

Bankowość

Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego to ostatnia formalność, która otworzyła PKO Bankowi Hipotecznemu drogę do rozpoczęcia działalności operacyjnej. Od 1 kwietnia będzie on oferował kredyty mieszkaniowe w sieci oddziałów PKO Banku Polskiego. Rozwój banków hipotecznych to ważny krok w kierunku wprowadzenia nowego ładu na rynku kredytów hipotecznych.

Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego to ostatnia formalność, która otworzyła PKO Bankowi Hipotecznemu drogę do rozpoczęcia działalności operacyjnej. Od 1 kwietnia będzie on oferował kredyty mieszkaniowe w sieci oddziałów PKO Banku Polskiego. Rozwój banków hipotecznych to ważny krok w kierunku wprowadzenia nowego ładu na rynku kredytów hipotecznych.

Komercyjne kredyty mieszkaniowe w Polsce oferowane są już od około 20 lat. W tym czasie uczestnicy rynku starali się dostarczać rozwiązania, które wychodziłyby naprzeciw potrzebom Polaków. Po erze kredytów walutowych i kredytów w złotym opartych na zmiennej stopie procentowej, przychodzi czas na kredyty oferowane przez wyspecjalizowane banki hipoteczne. Dzięki stabilnemu finansowaniu w przyszłości mogą ewoluować w kierunku stałego oprocentowania, co eliminowałoby kluczowe dziś ryzyko zmienności stóp procentowych. Na świecie to już standard, w Polsce wciąż przyszłość.

- Banki hipoteczne są rozwiązaniem porządkującym rynek kredytów hipotecznych w Polsce. Gwarantują bezpieczeństwo poprzez długoterminowe finansowanie listami zastawnymi oprocentowanymi najczęściej według stałych stóp procentowych. Posiadają też większe możliwości eliminowania ryzyka po stronie klienta, wynikającego z wahań cen nieruchomości - mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Hipoteczny powstał w sierpniu ub. roku, teraz rozpocznie działalność operacyjną. Od 1 kwietnia zaoferuje kredyty mieszkaniowe w sieci oddziałów PKO Banku Polskiego oraz u wybranych pośredników. W ofercie Banku znajdą się kredyty dla klientów indywidualnych w złotych polskich. Parametry produktu będą tożsame z kredytem Własny Kąt hipoteczny, proponowanym przez PKO Bank Polski. Klient ubiegający się o kredyt mieszkaniowy będzie składał jeden wniosek, który trafi do obu banków. Po wstępnej weryfikacji, wniosek będzie rozpatrywany równolegle przez PKO Bank Hipoteczny i PKO Bank Polski. W przypadku pozytywnej decyzji banku hipotecznego, klient podpisze umowę kredytową z PKO Bankiem Hipotecznym w wybranej placówce PKO Banku Polskiego. Procesy sprzedażowe i posprzedażowe również będą obsługiwane przez PKO Banku Polski.

Poprzez emisję listów zastawnych PKO Bank Hipoteczny zapewni długoterminowe środki (zazwyczaj 5-10 lat), które zostaną wykorzystane na finansowanie kredytów mieszkaniowych w Grupie PKO. Emisja taka zdywersyfikuje źródła finansowania i obniży jego koszty.

- Start operacyjny PKO Banku Hipotecznego realizuje założenia strategii Grupy PKO. W oparciu o udzielone kredyty, w drugiej połowie roku przeprowadzimy pierwszą emisję listów zastawnych. Naszą ambicją jest wyznaczanie trendów na rynku kredytów hipotecznych w Polsce, dbanie o zamożność Polaków oraz wzmacnianie stabilności finansowej Grupy - mówi Rafał Kozłowski, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.

Dynamika rozwoju polskich banków hipotecznych zależy od nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, nad którą obecnie pracuje Rada Ministrów. Reforma ułatwi oferowanie listów zastawnych nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na rynkach zagranicznych, co obecnie nie jest możliwe. Potencjalnymi nabywcami tych instrumentów są fundusze emerytalne i inwestycyjne, ubezpieczyciele oraz inne banki.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: