Nowy gracz

Finanse i gospodarka

Amundi Polska TFI S.A. oficjalnie rozpoczyna działalność na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce i w ciągu 2 lat planuje znaleźć się wśród najlepszych firm tego typu w kraju. Przedstawiciele Amundi Polska TFI przewidują, że do tego czasu spółka będzie zarządzała aktywami o łącznej wartości 4 mld zł, co przełoży się na ponad 3-procentowy udział w rynku detalicznym.

Amundi Polska TFI S.A. oficjalnie rozpoczyna działalność na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce i w ciągu 2 lat planuje znaleźć się wśród najlepszych firm tego typu w kraju. Przedstawiciele Amundi Polska TFI przewidują, że do tego czasu spółka będzie zarządzała aktywami o łącznej wartości 4 mld zł, co przełoży się na ponad 3-procentowy udział w rynku detalicznym.

Spółka Amundi Polska TFI S.A. jest częścią Grupy Amundi - europejskiego asset managera, a jej otwarcie w Polsce to kolejny etap realizacji strategii rozwoju Grupy. Komisji Nadzoru Finansowego wydała spółce 4 lutego 2014 roku zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce oraz utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego - Amundi Parasolowy FIO.

Zgodnie z planem rozwoju spółki Amundi Polska TFI S.A. do 2016 roku znajdzie się w grupie najlepszych asset managerów w Polsce i będzie zarządzała aktywami o łącznej wartości 4 mld zł.

Eric Bramoullé, Prezes Zarządu Amundi Polska TFI S.A. jest przekonany, że ambitne cele zostaną osiągnięte. Gwarantuje to profesjonalizm w zarządzaniu funduszami i wysoka jakości oraz dostępność produktów. Spółka szczyci się długoterminowi relacjami z klientem, wydajnością organizacyjną i zaangażowaniem w działanie na rzecz klienta, a ponadto zrównoważonym rozwojem i społecznie odpowiedzialną strategią inwestycyjną.

Produkty Amundi Polska TFI S.A. są obecnie dostępne we wszystkich placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A., a wkrótce znajdą się także w sieci dystrybucji Eurobanku S.A.

Za zarządzanie funduszami odpowiadać będzie zespół doświadczonych ekspertów pod kierownictwem Ludmiły Falak-Cyniak - Dyrektor Inwestycyjnej. Kolejni członkowie zespołu to Prezes Eric Bramoullé, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Kazimierz Fedak oraz Dyrektor Operacyjny Julien Bernard.

Na podstawie: Amundi - nowy gracz na polskim rynku funduszy inwestycyjnych, Amundi

Udostępnij artykuł: