Nowy inwestor mezzanine w krajach bałtyckich i w Polsce

Finanse i gospodarka

Nowy inwestor mezzanine w krajach bałtyckich i w Polsce - BPM Capital -sfinalizował proces tworzenia funduszu inwestycyjnego BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF, SCA dysponującego środkami w wysokości 70 milionów euro.

Nowy inwestor mezzanine w krajach bałtyckich i w Polsce - BPM Capital -sfinalizował proces tworzenia funduszu inwestycyjnego BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF, SCA dysponującego środkami w wysokości 70 milionów euro.

BPM Capital jest nową, niezależną firmą inwestycyjną z biurami w Tallinie i Warszawie. Firma została założona i jest zarządzana przez zespół czterech partnerów posiadających rozległe doświadczenie inwestycyjne w transakcjach mezzanine oraz dysponujących bardzo dobrą znajomością rynków krajów bałtyckich i Polski.

BPM Capital będzie inwestował w transakcje mezzanine (finansowanie hybrydowe: długiem podporządkowanym i kapitałem własnym) w Estonii, na Litwie, Łotwie oraz w Polsce. BPM koncentruje się na małych i średnich przedsiębiorstwach. Są one głównym źródłem wzrostu gospodarczego w regionie i stanowią najbardziej atrakcyjną przestrzeń inwestycyjną. Fundusz nie ma specjalizacji sektorowej i rozważa szeroki zakres potencjalnych transakcji: wykupy przedsiębiorstw, finansowanie ekspansji, restrukturyzacje finansowania, czy też reorganizacje składu właścicielskiego.

Paweł Zabrzycki, Partner BPM Capital podkreślił: "BPM wspiera sprawdzone modele biznesowe i doświadczone zespoły menadżerskie, chcące osiągnąć nowy poziom rozwoju swoich przedsiębiorstw przy jednoczesnym zachowaniu pakietu kontrolnego. Fundusz zamierza inwestować między 2 a 10,5 miliona euro w pojedynczą transakcję, angażując się na okres 4-5 lat. Jesteśmy szczególnie  zainteresowani finansowaniem ekspansji i projektów akwizycyjnych wspierających wzrost gospodarczy w Polsce i krajach bałtyckich."      

Fundusz BPM Mezzanine Fund jest wspierany przez renomowanych inwestorów, takich jak Europejski Fundusz Inwestycyjny (poprzez Baltic Innovation Fund oraz Mezzanine Facility for Growth), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), grupę inwestycyjną Ambient Sound Investments (ASI), fundusze emerytalne LHV oraz fundusze Swedbank Investment Funds.

Kalmer Kikas, Partner Zarządzający BPM Capital stwierdził: “Jesteśmy zachwyceni wsparciem ze strony naszych inwestorów, które pozwoliło nam na sfinalizowanie tworzenia funduszu w tych trudnych warunkach rynkowych. Osiągnięcie maksymalnej kwoty docelowej funduszu ilustruje atrakcyjność naszego modelu inwestycyjnego oraz perspektyw rozwojowych krajów bałtyckich i Polski. Naszym celem jest wypełnienie luki na rynkach kapitałowych dla segmentu mniejszych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostarczenie zindywidualizowanych pakietów finansowania mezzanine."

Pier Luigi Gilibert, Prezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego: “Gratulujemy zespołowi BPM osiągnięcia tego milowego kroku. Fundusz BPM Mezzanine Fund jest efektem kluczowych inwestycji dokonanych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny i będzie pierwszym takim funduszem w regionie od kilku lat. Jest to kolejny duży krok w kierunku stworzenia w pełni funkcjonalnego rynku kapitałowego w regionie krajów bałtyckich."

Anne Fossemalle, Dyrektor Funduszy Kapitałowych w EBOiR: “Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego wsparcia dla BPM w krajach bałtyckich. BPM dostarczy bardzo potrzebne alternatywne źródło finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusz przyczyni się do rozwoju sektora MŚP nie tylko poprzez oferowanie wsparcia kapitałowego, ale także poprzez dostarczenie przedsiębiorcom wiedzy doświadczonych inwestorów, poprawiając praktyki w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i zapewniając pomoc wykraczającą poza finansowanie. Poprzez swoją strategię oraz działania w sektorze venture capital i private equity, EBOiR jest gotowy wspierać rozwój innowacyjnych lokalnych zespołów inwestycyjnych dysponujących dalekosiężnym potencjałem."

Źródło: BPM Capital

Udostępnij artykuł: