Nowy MdM już w sierpniu

Komentarze ekspertów

Już tylko maksymalnie kilka tygodni zostało do wprowadzenia zmian w programie Mieszkanie dla Młodych. W piątek, 10 lipca br. Senat bez żadnych poprawek przyjął ustawę nowelizującą przepisy. Czekamy już tylko na podpis Prezydenta oraz publikację w Dzienniku Ustaw.

Już tylko maksymalnie kilka tygodni zostało do wprowadzenia zmian w programie Mieszkanie dla Młodych. W piątek, 10 lipca br. Senat bez żadnych poprawek przyjął ustawę nowelizującą przepisy. Czekamy już tylko na podpis Prezydenta oraz publikację w Dzienniku Ustaw.

Na ostatnim posiedzeniu Senat bez żadnych uwag i zastrzeżeń przyjął zaproponowane przez Sejm zmiany w przepisach dotyczących rządowego programu dopłat do wkładu własnego. Kolejnym etapem legislacyjnym jest zatem podpisanie ustawy przez Prezydenta, co musi stać się maksymalnie w ciągu 21 dni. Co prawda głowa państwa ma prawo odmówić podpisania przepisów lub skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, jednak w przypadku tej ustawy trudno oczekiwać innej decyzji niż złożenie podpisu. Dopełnieniem procesu legislacyjnego będzie opublikowanie nowych przepisów w Dzienniku Ustaw. Po upływie 14 dni od ogłoszenia przepisów w dzienniku urzędowym nowe regulacje wejdą w życie. Zatem możemy oczekiwać, że maksymalnie około 20-25 sierpnia zmiany wejdą już w życie. Jeśli jednak Prezydent podpisze ustawę szybciej niż przez upływem maksymalnego 21 dniowego terminu, to nowe przepisu wejdą w życie jeszcze wcześniej.

Dla wielu grup kredytobiorców zmiany mogą być rewolucyjne, nowelizacja otwiera także przed wieloma osobami praktyczną możliwość skorzystania z programu. Dotychczasowe regulacje mieszkańcom wielu regionów Polski uniemożliwiały skorzystanie z rządowego programu. Nowe przepisy pozwolą na uzyskanie dopłaty, a także znacznie wyższe kwoty tych dopłat niż aktualnie obowiązujące.

Wyższe dopłaty

Nowe przepisy zakładają wzrost poziomu dopłat dla rodzin z dwóją lub większą liczbą dzieci. Single oraz małżeństwa bezdzietne otrzymają tak, jak do tej pory 10% wartości odtworzeniowej nieruchomości. Także dla rodzin z 1 dzieckiem nic się nie zmieni – dopłata ciągle będzie wynosić 15% wartości odtworzeniowej. Rodziny z 2 dzieci otrzymają o 33% wyższe dopłaty, gdyż będzie to 20% wartości odtworzeniowej. Na jeszcze większe dopłaty mogą liczyć osoby wychowujące co najmniej 3 dzieci. W ich przypadku dopłata będzie stanowiła 30% wartości odtworzeniowej. Jednocześnie w przypadku tych rodzin wzrasta maksymalna powierzchnia, od jakiej naliczane są dopłaty. W przypadku rodzin z minimum 3 dzieci jest to 65 metrów kwadratowych, przy maksymalnie 50 metrach dla pozostałych kredytobiorców. Oznacza to, że rodziny z 3 dzieci otrzymają nawet o 160% większe dopłaty, niż kwoty wypłacane dotychczas.

MdM także dla mieszkań używanych

Nowelizacja przepisów przewiduje także rozszerzenie programu na nieruchomości z rynku wtórnego. Taka zmiana skutkuje w dwóch obszarach. Po pierwsze osoby, które chcą otrzymać dopłatę będą miały znacznie szerszy wachlarz wyboru potencjalnych nieruchomości. Jednak drugim, znacznie ważniejszym skutkiem dołączenia rynku wtórnego jest praktyczne umożliwienia skorzystania z programu mieszkańcom mniejszych miejscowości. Rynek pierwotny, a tylko taki był dotychczas objęty programem MdM, koncentruje się głównie w dużych aglomeracjach. W wielu małych miastach często nie ma ani jednej inwestycji deweloperskiej, co praktycznie wykluczało wielu Polaków z rządowego programu. Jednak mimo nowelizacji przepisów rynek wtórny nie jest traktowany tak samo jak rynek pierwotny uwagi na różne limity cen 1 metra kwadratowego. W przypadku nowych mieszkań cena ta nie może przekroczyć 110% średniej wskaźnika przeliczeniowego, a dla rynku wtórnego jest to 90% tego wskaźnika. Poniższa tabela przedstawia limity dla obu rynków w III kwartale tego roku.

Ułatwienia dla dużych rodzin

Kredyt z dopłatą łatwiej będzie uzyskać rodzinom wychowującym minimum 3 dzieci. Przypomnijmy, że w myśl dotychczasowych przepisów z programu mogą skorzystać tylko osoby w wieku do 35 lat oraz tylko w sytuacji, gdy nie posiadały wcześniej żadnej innej nieruchomości. Po wejściu w życie nowych przepisów z tych warunków zwolnione zostaną rodziny z 3 dzieci. Pozwoli to tym osobom na kupno kolejnego, np. większego, mieszkania i skorzystanie z wysokiej, bo 30 procentowej dopłaty do wkładu własnego.

Dodatkowi współkredytobiorcy

Pewne ułatwienia ustawa przynosi także wszystkim kredytobiorcom w zakresie dodatkowych osób, które mogą przystąpić do kredytu. W myśl dotychczasowych regulacji do kredytu mogły dołączyć osoby z zamkniętej listy, czyli wstępni (np. rodzice), zstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowi nabywcy. Nowelizacja likwiduje tę zamkniętą listę, więc teoretycznie do kredytu, jako współkredytobiorca będzie mogła przystąpić dowolna osoba. Warto jednak pamiętać, że ta dodatkowa osoba, np. partner, nie może być współwłaścicielem nieruchomości. W tym zakresie przepisy ustawy się nie zmieniają – nabywcą mieszkania może być tylko małżeństwo, osoba samotnie wychowująca dziecko lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim. Osoby będące w związku nieformalnym ciągle nie będą mogły wspólnie kupić mieszkania i otrzymać dopłaty do wkładu własnego.

Trudniej spłacić kredyt

Zmiany przepisów wprowadzają także ograniczenie we wcześniejszej spłacie kredytu z dopłatą. W przypadku całkowitej spłaty lub nadpłaty przekraczającej otrzymaną dopłatę konieczne będzie zwrócenie części otrzymanej kwoty wsparcia. Jednak to ograniczenie obowiązuje tylko w ciągu 5 lat od nabycia nieruchomości. Po tym czasie nie grożą już nam żadne konsekwencje z tytułu wcześniejszej spłaty. Warto także pamiętać, że konsekwencje wynikające z wcześniejszej spłaty kredytu dotyczą tylko umów zawartych po wejściu w życie nowelizacji ustawy.

Michał Krajkowski
Główny Analityk
Notus Doradcy Finansowi

Udostępnij artykuł: