Nowy moduł aplikacji Ognivo umożliwi spadkobiercom dostęp do informacji o rachunkach osób zmarłych

Finanse i gospodarka

KIR zakończył prace związane z wdrożeniem nowego modułu aplikacji Ognivo, który umożliwi komunikację pomiędzy bankami w celu ustalenia, w którym banku spadkodawca posiadał rachunki bankowe. Nowy moduł jest już udostępniony do przeprowadzenia testów po stronie banków. Inicjatywę tę realizuje KIR we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Ognivo to jedyne na polskim rynku rozwiązanie, które pozwala na szybką i bezpieczną wymianę informacji między bankami a instytucjami uprawnionymi do uzyskiwania danych o ich klientach.

Aplikacja Ognivo, zbudowana i obsługiwana przez KIR, składa się z uzupełniających się modułów, z których każdy dostosowany jest do konkretnych potrzeb jego użytkowników. – Nowy moduł umożliwi udostępnianie spadkobiercom informacji o rachunkach bankowych zmarłych właścicieli. KIR jako operator systemu Ognivo będzie pełnił w wymianie tych danych rolę pośrednika, taką samą jak poczta w przypadku, gdy korespondencja między bankiem a klientem prowadzona jest w formie papierowej – wyjaśnia Michał Szymański, wiceprezes Zarządu KIR.

Jak zaznacza Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich, uruchomienie nowego modułu pozwoli na praktyczne uregulowanie kwestii tzw. “uśpionych” rachunków. – ZBP rekomenduje wszystkim bankom zrzeszonym w Związku, aby korzystały z możliwości jakie daje nowy moduł Ognivo. Dzięki temu, przekazywana spadkobiercom informacja będzie kompletna, a dostęp do niej znacząco ułatwiony – komentuje Mieczysław Groszek.

W celu skorzystania z nowej opcji w aplikacji Ognivo, spadkobierca legitymujący się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia, będzie mógł złożyć odpowiedni wniosek w wybranym przez siebie banku. Następnie bank za pośrednictwem Ognivo będzie kierował zapytanie do pozostałych banków, otrzymując zwrotną informację z potwierdzeniem, w których z nich znajdują się rachunki objętego wnioskiem zmarłego posiadacza. Na tej podstawie bank udzieli informacji wnioskodawcy. Zgodnie z założeniami, banki odbierające zapytania są zobowiązane do wdrożenia pełnej automatyzacji w zakresie pobierania zapytań i udzielania odpowiedzi.

Ognivo służy do elektronicznej wymiany informacji pomiędzy uczestnikami prowadzonych przez KIR systemów rozliczeniowych oraz podmiotami współpracującymi. Z funkcjonalności usługi – oprócz banków (komercyjnych i spółdzielczych) – korzystają ZUS, Poczta Polska, urzędy miast, urzędy skarbowe, izby celne oraz komornicy sądowi. Pełna informacja o Ognivo dostępna jest na stronie www.kir.pl

Źródło: KIR

Udostępnij artykuł: