Nowy Parlament Europejski

Finanse i gospodarka

Delegowanie pracowników, regulacje w sprawie czasu pracy i walka z bezrobociem priorytetami Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego

Delegowanie pracowników, regulacje w sprawie czasu pracy i walka z bezrobociem priorytetami Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego

Dyrektywy dotyczące delegowania pracowników oraz czasu pracy należą do najważniejszych spraw, którymi w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego będzie się zajmować parlamentarna Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych - powiedziała na spotkaniu w Biurze Informacyjnym PE w Warszawie wiceprzewodnicząca Komisji, posłanka Danuta Jazłowiecka. Zdaniem członkini Komisji, posłanki Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, równie ważnym wyzwaniem będzie walka z bezrobociem, zwłaszcza wśród młodzieży.

Według Danuty Jazłowieckiej, uchwalona w poprzedniej kadencji PE dyrektywa określająca zasady delegowania pracowników wykonujących prace w innym kraju Unii Europejskiej wciąż pozostaje kością niezgody pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią Unii Europejskiej. Kraje z zachodu Europy chcą chronić swoje rynki przed tańszymi pracownikami ze wschodu, kraje ze wschodu dążą do zniesienia barier w dostępie np. do rynku usług na terenie całej Unii.

"Już w tej chwili dochodzą do nas niepokojące sygnały dotyczące wdrażania dyrektywy w poszczególnych krajach Unii" - powiedziała w czasie spotkania wiceprzewodnicząca Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE.

Posłanka uważa, że wśród priorytetów jej Komisji znajdzie się także stworzenie ogólnoeuropejskiego systemu ograniczania pracy na czarno, który zachęcałby pracowników i pracodawców do legalizowania pracy.

Posłanka uważa, że wśród priorytetów jej Komisji znajdzie się także stworzenie ogólnoeuropejskiego systemu ograniczania pracy na czarno, który zachęcałby pracowników i pracodawców do legalizowania pracy.

Według Kozłowskiej-Rajewicz w Unii pojawiają się już sygnały poprawy sytuacji na rynku pracy: "Bezrobocie w UE zaczęło spadać, choć nie wszędzie i nie we wszystkich grupach. W Polsce najszybciej spada wśród młodych ludzi" - powiedziała posłanka.

W spotkaniu, zorganizowanym przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce w ramach cyklu poświęconego planom legislacyjnym Parlamentu Europejskiego, wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków zawodowych i administracji publicznej.

Źródło: Biuro Informacyjne PE w Polsce

Udostępnij artykuł: