Nowy partner w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Kadry

Z początkiem czerwca do grona partnerów Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy dołączyła dr Joanna Uchańska, dotychczasowy Szef Praktyki Life Science and Healthcare. Z Kancelarią związana jest od początku 2019 roku.

Dr Joanna Uchańska
Dr Joanna Uchańska Fot. Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Z początkiem czerwca do grona partnerów Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy dołączyła dr Joanna Uchańska, dotychczasowy Szef Praktyki Life Science and Healthcare. Z Kancelarią związana jest od początku 2019 roku.

Z początkiem czerwca do grona partnerów @CHALAS_LAW dołączyła dr Joanna Uchańska, dotychczasowy Szef Praktyki Life Science and Healthcare

Dr Joanna Uchańska specjalizuje się w prawnych aspektach life science, przede wszystkim w branżach: biotechnologicznej, farmaceutycznej, medycznej, spożywczej i beauty. Ponadto, w obszarze jej zainteresowań jest prawo własności intelektualnej, przemysłowej, nowych technologii, prawo cywilne i ochrona dóbr osobistych. Posiada ona wieloletnie doświadczenie w branży IP oraz praw człowieka i prawie humanitarnym. Doradza zarówno podmiotom gospodarczym, jaki i klientom indywidualnym.Nowy partner w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy jest związany z kilkoma organizacjami branżowymi, w tym Krajową Radą Suplementów i Odżywek (członek zarządu). Bierze także aktywny udział w spotkaniach i inicjatywach Klastra Life Science w Krakowie.

Dr Uchańska prowadzi zajęcia z bioetyki i prawa medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego, Katedry Prawa Karnego, na Wydziale Prawa i Administracji. Napisała kilkadziesiąt artykułów naukowych i branżowych m.in. na temat prawa medycznego, farmaceutycznego i spożywczego. W ramach grantu naukowego przyznawanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczestniczyła w pracach nad projektem nowej ustawy 2.0 o szkolnictwie wyższym. Brała również udział w procesie legislacyjnym na poziomie krajowym nad nowelizacją ustawy o prawie własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także dotyczącym najnowszych zmian w obszarze unijnego prawa farmaceutycznego. Współrealizowała projekt naukowo-badawczy w zakresie unikatowej metody badania zdolności patentowej wynalazków we współpracy międzynarodowej m.in. z ośrodkami naukowymi w Niemczech, Włoszech, Rosji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych czy Indiach. Nagrodzona w 2012 roku przez Urząd Patentowy RP za publikację naukową dotyczącą własności intelektualnej. Jej praca doktorska nosi tytuł „Patent na wynalazek biotechnologiczny i jego jakość w analizie prawnoporównawczej”.

- Dołączenie dr Joanny Uchańskiej do zespołu naszej Kancelarii, a teraz zostanie partnerem, to efekt jej wieloletniej pracy i ciągłego podnoszenia kompetencji. Doceniamy jej wkład w rozwój oferty Kancelarii, otwartość na nowe rozwiązania oraz zaangażowanie w pracę z klientami – mówi mec. Jarosław Chałas, Partner Zarządzający w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.Prywatnie Joanna Uchańska jest zaangażowana społecznie, bliskie są jej tematy ochrony środowiska i wolności obywatelskich.
Udostępnij artykuł: