Nowy Prezes BPS TFI

Kadry

Od czerwca 2014 roku nowym prezesem BPS TFI został Jacek Wiącek. Od 2010 do końca maja bieżącego roku był on wiceprezesem. Jego miejsce zajął Tomasz Sędkowski, odpowiedzialny za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, również związany z towarzystwem od 2010 roku.

Od czerwca 2014 roku nowym prezesem BPS TFI został Jacek Wiącek. Od 2010 do końca maja bieżącego roku był on wiceprezesem. Jego miejsce zajął Tomasz Sędkowski, odpowiedzialny za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, również związany z towarzystwem od 2010 roku.

Jacek Wiącek w latach 1991-2002, pracował w BRE Banku, gdzie współtworzył program organizacji sieci sprzedaży dla klientów korporacyjnych oraz Departament Private Banking. Od 1998 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Private Banking. W 2002 r. został powołany na stanowiska Prezesa Zarządu w Skarbiec Serwis Finansowy oraz Członka Zarządu w spółkach Skarbiec Asset Management Holding.

Jest absolwentem wydziału Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz University College of North Wales. Ukończył także kursy z zakresu managementu i marketingu organizowane przez British Institute of Management, University of Virginia oraz INSEAD.

Tomasz Sędkowski posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie zdobyte w pracy na rynku kapitałowym. Karierę zawodową rozpoczynał jako doradca inwestycyjny w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP i w Raiffeisen Capital & Investment S.A., w których kierował pracą zespołów zarządzania aktywami. Następnie przez ponad sześć lat związany z Union Investment TFI S.A., gdzie pełnił funkcję Członka Zarządu. Ponadto w swojej karierze zawodowej zasiadał w zarządach spółek Sport Trio Sp. z o.o. oraz w giełdowym Lentex S.A. Od czerwca 2010 r. odpowiedzialny za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w BPS TFI S.A.

Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskał  tytuł doktora nauk ekonomicznych nadany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz tytuł MBA przyznany przez University of Minnesota i SGH. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego (nr 45) oraz maklera papierów wartościowych (nr 1093).

Źródło: www.bpstfi.pl

Udostępnij artykuł: