Nowy prezes EuRoPol Gazu

Kadry

Decyzją walnego zgromadzenia EuRoPol Gazu Marcin Idzik został wybrany prezesem spółki. Powołano także członków Zarządu i Rady Nadzorczej na nową, trzyletnią, wspólną kadencję.

Decyzją walnego zgromadzenia EuRoPol Gazu Marcin Idzik został wybrany prezesem spółki. Powołano także członków Zarządu i Rady Nadzorczej na nową, trzyletnią, wspólną kadencję.

Zarząd, oprócz nowego prezesa, pozostal w niezmienionym składzie. Pierwszym wiceprezesem pozostał Jurij Kałużskij, drugim Tomasz Flis, a trzecim Jewgienij Wasjukow.

W skład rady nadzorczej powołane zostały następujące osoby:

  • Aleksander Miedwiediew - przewodniczący rady nadzorczej,
  • Mariusz Zawisza - zastępca przewodniczącego,
  • Jarosław Bauc - członek,
  • Agnieszka Woś - członek,
  • Zbigniew Banaszkiewicz - członek,
  • Nikołaj Dubik - członek,
  • Siergiej Chelpanow - członek,
  • Krzysztof Laskowski - członek,
  • Paweł Oderow - członek.

Źródło: www.pulshr.pl

Udostępnij artykuł: