Nowy Prezes NIK

Kadry

27 sierpnia 2013 roku rozpocznie się kadencja Krzysztofa Kwiatkowskiego - byłego ministra sprawiedliwości - na stanowisku prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Urzędowanie potrwa 6 lat.

27 sierpnia 2013 roku rozpocznie się kadencja Krzysztofa Kwiatkowskiego - byłego ministra sprawiedliwości - na stanowisku prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Urzędowanie potrwa 6 lat.

Kandydaturę Krzysztofa Kwiatkowskiego zatwierdził Senat liczbą 56 głosów za i 26 przeciw.

Głównymi celami, jakie stawia przed sobą nowy Prezes są zwiększenie roli NIK i polepszenie współpracy z Parlamentem.

Źródło: www.wm.pl

Udostępnij artykuł: