Nowy Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Kadry

Z dniem 8 lipca 2013 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał Prof. Bronisława Sitka na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Wniosek o powołanie tego kandydata złożył Minister Skarbu Państwa w trybie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Z dniem 8 lipca 2013 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał Prof. Bronisława Sitka na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Wniosek o powołanie tego kandydata złożył Minister Skarbu Państwa w trybie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Profesor Bronisław Sitek jest prawnikiem oraz nauczycielem akademickim. Dotychczas pełnił funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie będzie kierował Urzędem Prokuratorii Generalnej odpowiedzialnym m.in. za wykonywanie czynności zastępstwa procesowego Skarbu Państwa w procesach sądowych o znacznej wartości przedmiotu sporu.

Od 8 listopada 2012 roku, po odwołaniu przez premiera ze stanowiska prezesa Marcina Dziurdy, Prokuratoria Generalna nie miała prezesa. Jego obowiązki pełnił wiceprezes Piotr Rodkiwicz.

Źródło: www.msp.gov.pl

Udostępnij artykuł: