Nowy prezes Radpolu

Kadry

Rada Nadzorcza Radpolu odwołała z zarządu Andrzeja Pożarowszczyka, który był jednym z twórców należącego do Radpolu zakładu Rurgaz. Bezpośredni nadzór nad fabryką Rurgaz pełni obecnie prezes Radpolu, Krzysztof Pióro.

Rada Nadzorcza Radpolu odwołała z zarządu Andrzeja Pożarowszczyka, który był jednym z twórców należącego do Radpolu zakładu Rurgaz. Bezpośredni nadzór nad fabryką Rurgaz pełni obecnie prezes Radpolu, Krzysztof Pióro.

pioro.krzysztof.01.250x156- Bardzo dziękuję panu Andrzejowi Pożarowszczykowi za znaczący wkład w rozwój Rurgazu i grupy Radpol. Cieszę się, że rozstajemy się w przyjaznej atmosferze i że w razie potrzeby będziemy mogli w dalszym ciągu korzystać z jego rady i pomocy - komentuje Krzysztof Pióro, prezes zarządu Radpol SA.

- Chciałbym skupić się obecnie na innych inwestycjach, co bardzo utrudniała codzienna praca na rzecz Grupy Radpol. Jestem dumny z firmy, jaką wraz z bratem stworzyliśmy. Swoje odejście planowałem od pewnego czasu i dzisiaj mogę to zrobić bez szkody dla firmy, po przeprowadzeniu rozbudowy zakładu i z zamówieniami zapewniającymi dalszy rozwój Rurgazu. Zarówno Radpol jak i Rurgaz pozostają pod dobrą opieką prezesa i pozostałych członków zarządu, co z pewnością umożliwi kontynuację rozwoju w kolejnych latach - komentuje Andrzej Pożarowszczyk.

Źrodło: www. radpol.com.pl

Udostępnij artykuł: