Nowy Prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów

Kadry

23 maja odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Asekuracyjnych. Podczas obrad wybrano nowego prezesa. Został nim Łukasz Zoń, który sukcesję objął z dniem 1 czerwca 2013 roku.

23 maja odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Asekuracyjnych. Podczas obrad wybrano nowego prezesa. Został nim Łukasz Zoń, który sukcesję objął z dniem 1 czerwca 2013 roku.

Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń wiosną 1992 r. Podczas zebrania Członków-Założycieli w dniu 22 maja 1992 r. wybrano skład Zarządu Stowarzyszenia -  na stanowisko Prezesa powołany został p. Leon Kozicki. W latach 1997 - 2006 stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia piastował Tomasz Mintoft-Czyż. Począwszy od 2006 r. Prezesem Stowarzyszenia jest Jacek Kliszcz.

Główne kierunki działania Stowarzyszenia:

  • integracja środowiska i reprezentowanie interesów brokerów,
  • udział w pracach legislacyjnych,
  • podnoszenie poziomu zawodowego i etycznego,
  • rozwijanie współpracy międzynarodowej.

Źródło: www.polbrokers.pl

Udostępnij artykuł: