Nowy prezes UNIMOT S.A.

Tylko u nas

27 października br. Przemysław Podgórski został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu UNIMOT S.A. Będzie koordynował działalność Spółki w jej kluczowych obszarach jako prokurent oraz podejmie dodatkowe działania w Grupie jako pełnomocnik Zarządu. Na jego miejsce Rada Nadzorcza powołała Roberta Brzozowskiego, dotychczasowego Członka Zarządu i Dyrektora Handlowego Spółki. W skład Zarządu powołano Andrew Smitha - Dyrektora ds. Tradingu Gazem Ziemnym.

– Chciałbym podziękować za dotychczasowy udział i zaangażowanie w rozwój Grupy UNIMOT  ustępującemu Prezesowi Panu Przemysławowi Podgórskiemu, który przewodniczył Zarządowi od sierpnia 2014 r., a w poprzednich latach był Członkiem Zarządu Spółki. Jego cenne doświadczenie i umiejętności zostaną wykorzystane w innych aspektach działalności Grupy. Jestem przekonany, że powyższe zmiany umocnią pozycję Spółki w branży i zostaną dobrze odebrane przez rynek – dodaje Adam Sikorski.

– Zmiana w Zarządzie UNIMOT S.A. jest kolejnym, ważnym krokiem w rozwoju Spółki i całej Grupy Kapitałowej w jej strategicznych obszarach tj. paliwach ciekłych i gazie ziemnym – mówi Adam Sikorski, Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. – Spółka od półtora roku intensywnie rozwija działalność w zakresie hurtowego obrotu olejem napędowym, czego efektem jest m.in. ponad dwukrotny wzrost przychodów w tym okresie. Duże możliwości i wyzwania przed Spółką otworzył również rynek gazu ziemnego, którego stajemy się aktywnym uczestnikiem. Zmiany personalne na kluczowych stanowiskach są zatem naturalną potrzebą, wynikającą z dynamicznego, rozwoju obu projektów. Zadaniem nowego Prezesa będzie nie tylko kontynuacja ekspansywnej działalności Spółki, ale przede wszystkim czuwanie nad realizacją strategicznych celów całej Grupy. W kontekście przyszłorocznych planów UNIMOT S.A., związanych z przeniesieniem notowań na główny parkiet, jest to bardzo odpowiedzialna misja. Jestem przekonany, że Pan Robert Brzozowski doskonale sprosta temu wyzwaniu.

Robert Brzozowski jest związany z Grupą UNIMOT od 2008 r. jako koordynator międzynarodowego obrotu paliw. W 2014 r. objął stanowisko Członka Zarządu UNIMOT S.A. oraz funkcję Dyrektora Handlowego Spółki. W poprzednich latach Robert Brzozowski był m.in. Dyrektorem Handlowym LOTOS Marine, a w latach 2000-03 pełnił funkcję Dyrektora ds. Handlu i Marketingu ORLEN Morena Sp. z o.o.

Andrew Smith będzie odpowiedzialnego za międzynarodowy obrót gazem ziemnym. Ma bardzo bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte m.in. w szwajcarskiej firmie Gunvor International B.V. – największym w Europie niezależnym dostawcy ropy naftowej i surowców energetycznych.

Trzecim członkiem Zarządu Spółki pozostaje Małgorzata Garncarek, która jest odpowiedzialna za finanse Grupy. Po zmianach, w skład Zarządu UNIMOT S.A. wchodzą: Rober Brzozowski – Prezes Zarządu, Małgorzata Garncarek – Członek Zarządu oraz Andrew Smith – Członek Zarządu.

Źródło: www.unimot.pl

Udostępnij artykuł: