Nowy prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Sejm powołał Jacka Oko

Kadry

Jacek Oko
Jacek Oko, prezes UKE. Źródło: @KancelariaSejmu

Sejm powołał 18 września 2020 r. Jacka Oko na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na pięcioletnią kadencję. Kadencja jego poprzednika Marcina Cichego została skrócona przepisami Tarczy 3.0. Prezesa UKE powołuje i odwołuje Sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

Odnosząc się do operatorów dostarczycieli technologii #JacekOko, zaznaczył, że w tej sprawie powinniśmy zachować #NeutralnośćTechnologiczna @UKE2UKE @KancelariaSejmu

Za powołaniem Jacka Oko na szefa Urzędu Komunikacji Elektronicznej opowiedziało się 241 posłów, przeciw było 139, a 60 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej Jacek Oko otrzymał rekomendację sejmowej komisji cyfryzacji.

Podczas wystąpienia przed sejmową komisją cyfryzacji Oko deklarował, że chciałby jeszcze w tym roku uruchomić aukcję na pasmo 5G także anulowaną przepisami tarczy 3.0.

Czytaj także: Technologia 5G: czy UKE uruchomi aukcję pasma 3,6 GHz w 2020 roku?

Nowy prezes UKE Jacek Oko

Dr inż. Jacek Oko jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. W latach 1998-2002 pracował w Telefonii Lokalnej – przemianowanej później na Telefonię Dialog.

W 2004 obronił pracę doktorską, jednocześnie współpracując z ATM Gupa S.A. (w tym jako członek zarządu TK3).

W 2005 roku został członkiem zarządu spółki Tele Video Media przekształconej następnie w spółkę Avista Media błądzącą własnością Telefonii Dialog i ATM Grupy. W spółce tej wdrażał uruchomienie telewizji interaktywnej.

W 2009 roku ponownie rozpoczął pracę na Politechnice Wrocławskiej, początkowo jako wykładowca, a później jako dyrektor Działu Informatyzacji Uczelni.

W latach 2012-2018 był zastępcą kanclerza informatyzacji oraz dyrektorem Wrocławskiego Centrum Sieciowo Superkomputerowego, którym jest nadal.

Jacek Oko, pytany podczas przesłuchania przed komisją cyfryzacji m.in. o kwestie wdrażania w Polsce sieci 5G, podkreślił, że chciałby m.in. wspierać także krajowe rozwiązania w tym aspekcie.

Odnosząc się do operatorów, do dostarczycieli technologii zaznaczył, że w tej sprawie „powinniśmy zachować neutralność technologiczną”.

Skrócona kadencja poprzedniego prezesa UKE Marcina Cichego

Kadencja poprzedniego prezesa UKE Marcina Cichego powinna była zakończyć się 2021 roku.

Jednak tarcza 3.0 ‒ obok anulowania aukcji 5G ‒ zawierała także przepisy odnoszące się do powoływania prezesa Urzędu: wprowadziła wybór prezesa UKE w konkursie, zniosła zatwierdzenie kandydata na prezesa Urzędu przez Senat oraz skróciła kadencję poprzedniego prezesa Urzędu, która powinna była objąć lata 2016-2021.

Wprowadzenie tych przepisów spowodowało wszczęcie przez Komisję Europejską procedury o naruszenie prawa UE wobec Polski.

Według KE „niezależność krajowych organów regulacyjnych jest kluczową zasadą ram prawnych UE w zakresie łączności elektronicznej”, a „szefowie i członkowie takich organów mogą zostać zwolnieni tylko wtedy, gdy nie spełniają już warunków wymaganych do wykonywania swoich obowiązków”.

Czytaj także: Tarcza antykryzysowa 3.0: Sejm poparł niektóre poprawki Senatu

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej, pocztowej, oraz gospodarki zasobami częstotliwości. Jest także organem nadzoru rynku w zakresie kontroli wyrobów emitujących lub podatnych na emisję pola elektromagnetycznego, w tym urządzeń radiowych wprowadzonych do obrotu handlowego w RP.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: