Nowy prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Sejm powołał Jacka Oko

Kadry

Sejm powołał 18 września 2020 r. Jacka Oko na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na pięcioletnią kadencję. Kadencja jego poprzednika Marcina Cichego została skrócona przepisami Tarczy 3.0. Prezesa UKE powołuje i odwołuje Sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

Jacek Oko
Jacek Oko, prezes UKE. Źródło: @KancelariaSejmu

Sejm powołał 18 września 2020 r. Jacka Oko na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na pięcioletnią kadencję. Kadencja jego poprzednika Marcina Cichego została skrócona przepisami Tarczy 3.0. Prezesa UKE powołuje i odwołuje Sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

Odnosząc się do operatorów dostarczycieli technologii #JacekOko, zaznaczył, że w tej sprawie powinniśmy zachować #NeutralnośćTechnologiczna @UKE2UKE @KancelariaSejmu

Za powołaniem Jacka Oko na szefa Urzędu Komunikacji Elektronicznej opowiedziało się 241 posłów, przeciw było 139, a 60 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej Jacek Oko otrzymał rekomendację sejmowej komisji cyfryzacji.

Podczas wystąpienia przed sejmową komisją cyfryzacji Oko deklarował, że chciałby jeszcze w tym roku uruchomić aukcję na pasmo 5G także anulowaną przepisami tarczy 3.0.

Czytaj także: Technologia 5G: czy UKE uruchomi aukcję pasma 3,6 GHz w 2020 roku?

Nowy prezes UKE Jacek Oko

Dr inż. Jacek Oko jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. W latach 1998-2002 pracował w Telefonii Lokalnej - przemianowanej później na Telefonię Dialog.

W 2004 obronił pracę doktorską, jednocześnie współpracując z ATM Gupa S.A. (w tym jako członek zarządu TK3).

W 2005 roku został członkiem zarządu spółki Tele Video Media przekształconej następnie w spółkę Avista Media błądzącą własnością Telefonii Dialog i ATM Grupy. W spółce tej wdrażał uruchomienie telewizji interaktywnej.

W 2009 roku ponownie rozpoczął pracę na Politechnice Wrocławskiej, początkowo jako wykładowca, a później jako dyrektor Działu Informatyzacji Uczelni.

W latach 2012-2018 był zastępcą kanclerza informatyzacji oraz dyrektorem Wrocławskiego Centrum Sieciowo Superkomputerowego, którym jest nadal.

Jacek Oko, pytany podczas przesłuchania przed komisją cyfryzacji m.in. o kwestie wdrażania w Polsce sieci 5G, podkreślił, że chciałby m.in. wspierać także krajowe rozwiązania w tym aspekcie.

Odnosząc się do operatorów, do dostarczycieli technologii zaznaczył, że w tej sprawie "powinniśmy zachować neutralność technologiczną".

Skrócona kadencja poprzedniego prezesa UKE Marcina Cichego

Kadencja poprzedniego prezesa UKE Marcina Cichego powinna była zakończyć się 2021 roku.

Jednak tarcza 3.0 ‒ obok anulowania aukcji 5G ‒ zawierała także przepisy odnoszące się do powoływania prezesa Urzędu: wprowadziła wybór prezesa UKE w konkursie, zniosła zatwierdzenie kandydata na prezesa Urzędu przez Senat oraz skróciła kadencję poprzedniego prezesa Urzędu, która powinna była objąć lata 2016-2021.

Wprowadzenie tych przepisów spowodowało wszczęcie przez Komisję Europejską procedury o naruszenie prawa UE wobec Polski.

Według KE "niezależność krajowych organów regulacyjnych jest kluczową zasadą ram prawnych UE w zakresie łączności elektronicznej", a "szefowie i członkowie takich organów mogą zostać zwolnieni tylko wtedy, gdy nie spełniają już warunków wymaganych do wykonywania swoich obowiązków".

Czytaj także: Tarcza antykryzysowa 3.0: Sejm poparł niektóre poprawki Senatu

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej, pocztowej, oraz gospodarki zasobami częstotliwości. Jest także organem nadzoru rynku w zakresie kontroli wyrobów emitujących lub podatnych na emisję pola elektromagnetycznego, w tym urządzeń radiowych wprowadzonych do obrotu handlowego w RP.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: