Nowy Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

Kadry

16 czerwca br. Minister Środowiska Maciej H. Grabowski wręczył dotychczasowemu wiceprezesowi Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Mirosławowi Koziurze powołanie na stanowisko Prezesa tej najważniejszej w górnictwie instytucji rządowej, nadzorującej pracę wszystkich zakładów wydobywczych w Polsce.

16 czerwca br. Minister Środowiska Maciej H. Grabowski wręczył dotychczasowemu wiceprezesowi Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Mirosławowi Koziurze powołanie na stanowisko Prezesa tej najważniejszej w górnictwie instytucji rządowej, nadzorującej pracę wszystkich zakładów wydobywczych w Polsce.

Prezes WUG sprawuje kontrolę nad ponad siedmioma tysiącami zakładów wydobywczych w Polsce, zatrudniających ok. 200 tys. pracowników. Zadaniem WUG jest także poprawa bezpieczeństwa pracy w branży wydobywczej.

Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra środowiska. Ministerstwo Środowiska sprawuje nadzór nad Wyższym Urzędem Górniczym.

Źrodło: www.wug.gov.pl

 

Udostępnij artykuł: