nowy prezes Zarządu Euro Banku SA

Kadry

Arnaud Denis 19 września 2013 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Euro Banku SA - decyzją Rady Nadzorczej Euro Banku SA, i po wcześniejszej akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego.

Arnaud Denis ma 21-letnie doświadczenie w bankowości. Z Euro Bankiem SA związany jest od 2009 r., początkowo jako członek Rady Nadzorczej, potem jako Wiceprezes Zarządu i Pierwszy Wiceprezes Zarządu. Od kwietnia 2013 r. pełnił obowiązki Prezesa Zarządu.

Arnaud Denis dotychczas koordynował i nadzorował wdrażanie programu transformacji modelu biznesowego Euro Banku SA w kierunku bankowości detalicznej, w kluczowym zakresie: produktów i usług, modelu dystrybucyjnego oraz wydajności operacyjnej. Sprawował także bezpośredni nadzór nad platformami procesowymi banku, w tym nad działalnością kredytową, windykacyjną, operacyjną, procesową oraz częścią obsługi posprzedażnej.

Wcześniej zajmował stanowiska kierownicze w Grupie Société Générale w zakresie detalicznych usług finansowych (Retail Financial Services), bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej (Corporate & Investment Banking) oraz audytu. Absolwent francuskiej szkoły biznesu EM w Lyon, tytuł magistra zdobył w szkole biznesu HEC.

Źródło: Euro Bank SA

Udostępnij artykuł: