Nowy Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Tylko u nas

Kazimierz Kujda został powołany przez Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko na stanowisko prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego zastępcami zostali Artur Szymon Michalski i Krystian Szczepański (zastępca prezesa w poprzednim zarządzie).

Nowych członków zarządu wyłoniono w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Kazimierz Kujda jest doktorem nauk technicznych, absolwentem wydziału elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Z NFOŚiGW związany jest od 1998 roku, był dwukrotnie jego prezesem w latach 2000-2002 oraz 2006-2008.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl

Udostępnij artykuł: