Nowy Prezes Zarządu PGE EJ1

Kadry

W związku z rezygnacją Aleksandra Grada z funkcji Prezesa Zarządu PGE EJ1 sp. z o.o. 31 stycznia 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki w celu wyłonienia nowego prezesa.

W związku z rezygnacją Aleksandra Grada z funkcji Prezesa Zarządu PGE EJ1 sp. z o.o. 31 stycznia 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki w celu wyłonienia nowego prezesa.

Z dniem 31 stycznia 2014 r. Rada Nadzorcza PGE EJ 1 sp. z o.o. powołała Pana Jacka Cichosza w skład Zarządu PGE EJ 1 sp. z o.o. na funkcję Wiceprezesa Zarządu PGE EJ 1 sp. z o.o.

Rada Nadzorcza PGE EJ 1 sp. z o.o. powierzyła Panu Jackowi Cichoszowi - Wiceprezesowi Zarządu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu PGE EJ sp. z o.o. z dniem 1 lutego 2014 r.

źródło: www.pgeej1.pl

Udostępnij artykuł: