Nowy prezes zarządu w spółce PL.2012+

Kadry

Decyzją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, organu właścicielskiego Skarbu Państwa - Ministerstwa Sportu i Turystyki, Tomasz Półgrabski objął 2 lipca 2014 roku funkcję prezesa zarządu w spółce PL.2012+, operatora Stadionu Narodowego. Zastąpił odwołanego 30 czerwca Marcina Herrę.

Decyzją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, organu właścicielskiego Skarbu Państwa - Ministerstwa Sportu i Turystyki, Tomasz Półgrabski objął 2 lipca 2014 roku funkcję prezesa zarządu w spółce PL.2012+, operatora Stadionu Narodowego. Zastąpił odwołanego 30 czerwca Marcina Herrę.

Na członka zarządu został powołany Łukasz Sekuła.

"Stadion Narodowy to młody projekt, przed którym nadal stoi wiele wyzwań. Mam tego pełną świadomość. Jednocześnie to również jeden z symboli nowoczesnej Polski, w której podmioty publiczne powinny być sprawnie zarządzane. Stadion Narodowy ma ogromny potencjał - nie tylko sportowy, ale również biznesowy, społeczny i wizerunkowy. Wraz z panem Łukaszem Sekułą i całym zespołem PL.2012+ będziemy ciężko pracować, aby mógł być on w pełni wykorzystany. Moje plany na najbliższe tygodnie to ocena sytuacji, w jakiej znajduje się arena oraz analiza działań zaplanowanych na najbliższą przyszłość" - powiedział Tomasz Półgrabski, dotychczasowy sekretarz stanu w MSiT.

Źródło: www.pap.pl

Udostępnij artykuł: