Nowy produkt strukturyzowany na GPW: certyfikaty partycypacyjne typu Long

Z rynku

W poniedziałek, 8 czerwca 2020 r. oferta produktów strukturyzowanych GPW została rozszerzona o nowy rodzaj instrumentów, należący do kategorii Tracker – certyfikaty partycypacyjne typu Long.

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło: Beax via Wikimedia Commons [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)]

W poniedziałek, 8 czerwca 2020 r. oferta produktów strukturyzowanych GPW została rozszerzona o nowy rodzaj instrumentów, należący do kategorii Tracker – certyfikaty partycypacyjne typu Long.

#IzabelaOlszewska: Biorąc pod uwagę rosnącą w ostatnim czasie liczbę rachunków maklerskich oraz historycznie niskie stopy procentowe, spodziewamy się, że zainteresowanie produktami strukturyzowanymi będzie rosło jeszcze szybciej #ETPnaGPW #RaiffeisenCentrobank @GPW_WSExchange

Są one wykorzystywane w strategiach inwestycyjnych, które zakładają trend wzrostowy, czyli ich wartość rośnie przy wzroście ceny aktywa bazowego. Instrumentem bazowym tych certyfikatów są kontrakty terminowe na ropę naftową  Brent Crude Oil.

Wyemitowane przez Raiffeisen Centrobank certyfikaty partycypacyjne mają z góry określony termin zapadalności, który został ustalony na dwa tygodnie przed terminem wygaśnięcia kontraktu będącego instrumentem bazowym.

Wsparcie edukacyjne od GPW: webinary

– Biorąc pod uwagę rosnącą w ostatnim czasie liczbę rachunków maklerskich oraz historycznie niskie stopy procentowe, spodziewamy się, że zainteresowanie produktami strukturyzowanymi będzie rosło jeszcze szybciej.

Zanim jednak zdecydujemy o tego typu inwestycji, trzeba dobrze zrozumieć mechanizm ich działania. Dlatego GPW stara się aktywnie edukować rynek w tym obszarze poprzez tworzenie materiałów edukacyjnych, organizowanie konferencji, szkoleń i webinarów.

Pierwszy webinar poświęcony inwestowaniu w struktury na ropę naftową jest dostępny na naszym kanale YouTube. W najbliższym czasie planujemy również kolejne webinary i inicjatywy edukacyjne – mówi Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Czytaj także: Wypłata dywidendy: zyskiem z akcjonariuszami chce się podzielić ok. 16 proc. spółek z rynku głównego GPW

Zastosowanie konkretnej serii kontraktu jako instrumentu bazowego

W przeciwieństwie do już istniejących na GPW certyfikatów, gdzie serie kontraktu terminowego są rolowane przed wygasaniem, instrumentem bazowym wprowadzonych certyfikatów partycypacyjnych są konkretne serie kontraktów notowanych na Intercontinental Exchange (ICE).

Zastosowanie konkretnej serii kontraktu jako instrumentu bazowego spowoduje, że zmiany ceny certyfikatu strukturyzowanego będą bardziej precyzyjne w relacji do instrumentu bazowego. Certyfikaty partycypacyjne nie mają wbudowanej dźwigni finansowej.

– Mamy nadzieję, że nowa konstrukcja certyfikatów partycypacyjnych, opartych o notowania Brent Crude Oil Futures, bez mechanizmu rolowania kontraktów, spotka się z uznaniem ze strony inwestorów.
W kolejnych tygodniach i miesiącach, planujemy dalszy rozwój oferty produktowej. Zachęcam do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej i uczestnictwa w akcjach edukacyjnych, które realizujemy wspólnie z GPW – mówi Mariusz Adamiak, Regional Manager RCB.

Ponad 1500 produktów strukturyzowanych na GPW

Produkty strukturyzowane pozwalają pośrednio inwestować w wybrane aktywa bazowe, takie jak indeksy giełdowe, akcje, surowce, kursy walut, stopy procentowe, produkty rolne, a także tzw. koszyki akcji (kilku spółek), surowców lub indeksów.

Obecnie na GPW notowanych jest ponad 1,5 tys. produktów strukturyzowanych. Dają one ekspozycję m.in. na 7 kursów walut, 10-letnie niemieckie obligacje skarbowe, 30-letnie obligacje skarbowe USA, a także na kursy wielu spółek i indeksów zarówno polskich, jak i zagranicznych oraz różne rodzaje surowców.

Co istotne, produkty strukturyzowane umożliwiają wybór instrumentu bazowego zgodnego z preferowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego, a także możliwość zarabiania na wzrostach, jak i spadkach cen instrumentów bazowych.

Podstawowe informacje dotyczące debiutujących certyfikatów znajdują się na stronie internetowej GPW oraz na stronie Raiffeisen Centrobank.

Relacja webinaru oraz sesji Q&A o produktach strukturyzowanych opartych o ceny ropy naftowej notowanych na GPW dostępne są na kanale YouTube GPW.

https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/vid/Izabela_Olszewska_05062020_720p.mp4
Udostępnij artykuł: