Nowy produkt strukturyzowany w Raiffeisen Banku: „Inwestycja z WIGorem”

Bankowość / Finanse i gospodarka

Od 20 lutego do 9 marca klienci Raiffeisen Bank Polska mogą zainwestować w nowy produkt strukturyzowany powiązany z indeksem WIG20, grupującym największe spółki warszawskiej giełdy.

Od 20 lutego do 9 marca klienci Raiffeisen Bank Polska mogą zainwestować w nowy produkt strukturyzowany powiązany z indeksem WIG20, grupującym największe spółki warszawskiej giełdy.

"Inwestycja z WIGorem" to propozycja dla osób, które wierzą w siłę polskiego rynku, jednak nie są gotowe do inwestycji bezpośrednio w akcje. Produkt ogranicza potencjalną stratę do 5% zainwestowanego kapitału i daje trzy szanse na zysk. Inwestycja oparta jest bowiem na strategii autocall, dzięki której okres inwestycji z maksymalnie trzech lat może ulec skróceniu do jednego roku bądź dwóch lat. Jednocześnie jest to instrument w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, stworzony wspólnie z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, dzięki czemu nie jest obciążony podatkiem od zysków kapitałowych.

"Szanse na osiągnięcie zysku z "Inwestycji z WIGorem" są duże, na co wskazuje sytuacja fundamentalna spółek oraz perspektywy makroekonomiczne naszego kraju. Wyceny polskiego rynku są atrakcyjne historycznie, jak również w stosunku do innych giełd. Trzeba jednak brać pod uwagę niestabilne otoczenie zewnętrzne, nie wiadomo też, czy dynamika wzrostu WIG20 w najbliższych latach będzie wystarczająco wysoka" - wskazuje Łukasz Wojdak, kierujący zespołem produktów inwestycyjnych w Raiffeisen Bank Polska.

Mechanizm produktu jest prosty - w rocznych obserwacjach porównywana jest wartość WIG20 do wartości początkowej. Jeśli po roku wartość indeksu jest równa bądź wyższa od 120% jego wartości początkowej, wtedy zysk dla klienta wyniesie 15%-25%* zainwestowanej składki, następuje zwrot gwarantowanego kapitału 95% składki i instrument wygasa. Gdyby warunek nie został spełniony, produkt trwa dalej. Gdy na koniec drugiego roku wartość indeksu jest równa bądź przekroczy 140% wartości początkowej, to wypłata sięgnie 30%-50% składki, analogicznie następuje zwrot gwarantowanego kapitału 95% składki i instrument wygasa. Na koniec trzeciego roku wartość indeksu musi być równa lub wyższa od 160% wartości początkowej - wówczas nalicza się zysk w wysokości 45%-75%*. Jeśli warunek nie jest spełniony, następuje wypłata 95% składki.

Bank nie pobiera opłat za nabycie produktu. Minimalna kwota inwestycji to 10 tys.
zł.

* ostateczna wysokość kuponu zostanie podana po zakończeniu subskrypcji, przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska

Udostępnij artykuł: