Nowy program dla MŚP: Zachęcić banki do finansowania start- up’ów

NBS 2011/06

W końcu kwietnia w Związku Banków Polskich zainaugurowano rynkowe uruchomienie w Polsce nowego programu Unii Europejskiej pn. Europejski Instrument Finansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress. Pierwszym bankiem-pośrednikiem w Europie udzielającym mikrokredytów nowo powstającym przedsiębiorcom będzie FM BANK S.A. W kolejce ustawiły się już następne banki.

W końcu kwietnia w Związku Banków Polskich zainaugurowano rynkowe uruchomienie w Polsce nowego programu Unii Europejskiej pn. Europejski Instrument Finansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress. Pierwszym bankiem-pośrednikiem w Europie udzielającym mikrokredytów nowo powstającym przedsiębiorcom będzie FM BANK S.A. W kolejce ustawiły się już następne banki.

Mariusz Idzikowski

Progress został ustanowiony w 2010 r. decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady – w ramach działań mających ograniczyć skutki kryzysu gospodarczego w Unii Europejskiej. Celem programu jest zwiększenie dostępu do mikrofinansowania osobom, które chcą założyć firmę lub rozwinąć działalność gospodarczą, ale trudno jest im pozyskać finansowanie z innych źródeł. Według Komisji Europejskiej strumień finansowy wygenerowany mikrofirmom wspólnie przez Komisję, Grupę EBI (w tym EFI) oraz pośredników finansowych powinien osiągnąć w sumie kwotę ponad pół miliarda euro. Progress umożliwi pośrednikom finansowym udzielenie ok. 45 tys. pożyczek.

W ramach programu dostępne będą instrumenty poręczeniowe oraz kapitałowe. W efekcie pośrednicy finansowi programu (np. banki, fundusze mikropożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych) udostępniają beneficjentom końcowym (mikroprzedsiębiorcom) usługi finansowe na atrakcyjniejszych warunkach. Wnioski pośredników będą przyjmowane w trybie konkursowym tylko do końca 2013 r., a nabór prowadzony jest bez alokacji narodowych, w trybie ciągłym – do wyczerpania budżetu.

– Olbrzymia większość firm zakładanych w Europie to mikro- i małe przedsiębiorstwa, a jedna trzecia spośród nich to firmy założone przez osoby bezrobotne. Dostępność kredytów dla firm w Europie, zwłaszcza tych najmniejszych, maleje. Odpowiedzią Komisji Europejskiej na rosnące zapotrzebowanie firm na finansowanie jest właśnie nowy instrument mikrofinansowy Progress, który ma zachęcić rynek finansowy do zaangażowania w tym sektorze. Przewidujemy, że działania w ramach Progressu doprowadzą do udostępnienia kilkudziesięciu tysięcy pożyczek dla start-up’ów – tłumaczy Rafał Rowiński z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Związek Banków Polskich inspiratorem

Związek Banków Polskich jako pierwsza instytucja w Polsce dostrzegł szanse związane z programem i rozpoczął aktywne działania ws. implementacji nowego programu w Polsce. Działania izby prowadzone są w ramach specjalnie powołanego zespołu. ZBP monitoruje wszystkie aktualne i nowe programy publiczne, w których banki mogłyby zaangażować swój potencjał z korzyścią dla beneficjentów. Do takich inicjatyw należy Progress. ZBP tuż po ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: