Nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej dla pracowników sezonowych

Mój plan emerytalny

Senat uchwalił w poniedziałek ustawę, która wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych.

Mężczyzna pracujący na polu
Fot. Pixabay.com

Senat uchwalił w poniedziałek ustawę, która wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych.

Nowy rodzaj umowy zapewni dostęp do ochrony zdrowia i ubezpieczenia wypadkowego dla pomocnika sezonowego #praca #pracownik #prawo #umowy #rolnicy

Podstawą świadczenia pomocy przy zbiorach będzie nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez rolnika (prowadzącego gospodarstwo rolne) z osobą pomagającą przy zbiorach (pomocnikiem rolnika), zwany umową o pomocy przy zbiorach. Nowy rodzaj umowy zapewni dostęp do ochrony zdrowia i ubezpieczenia wypadkowego dla pomocnika, przy jednoczesnym minimum obciążeń administracyjno-fiskalnych dla rolnika.

Jakie składki będzie opłacał rolnik?

Rolnik będzie opłacał składki: zdrowotną i na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za pracownika sezonowego (za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca). W zamian pomocnik będzie miał prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach oraz dostęp do ochrony zdrowia. Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolnik będzie opłacał za pomocnika w wysokości takiej, jaka jest przewidziana za domowników rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Natomiast pracownik, zwany w ustawie „pomocnikiem rolnika”, będzie musiał rozliczyć się z podatku od osiągniętych dochodów w kraju, którego jest obywatelem.

Kiedy zastosowanie będą miały umowa o pomocy przy zbiorach?

Dotychczas w sytuacjach wymagających wsparcia przy zbiorach nagminnie stosowane były umowy o dzieło, które nie zabezpieczają osób przy nich pracujących i nie przystają do charakteru prowadzonej pracy.Umowa o pomocy przy zbiorach będzie stosowana do czynności obejmujących:- zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich;- usuwanie zbędnych części roślin; - klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich do transportu, przechowywania lub sprzedaży; - wykonywanie innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Umowa o pomocy przy zbiorach (na odpłatne wykonywanie tych prac) będzie zawierana na okres nie dłuższy niż 180 dni w ciągu roku kalendarzowego. Rolnik będzie zgłaszał pomocników do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od rozpoczęcia świadczenia pracy.Teraz ustawa trafi do podpisu przez Prezydenta RP.

Źródło: Centrum prasowe PAP/MRPiPS

Udostępnij artykuł: