Nowy rok szkolny: powrót do szkoły z ubezpieczeniem od Santander Bank Polska

Z rynku

Powrót do szkoły to czas, kiedy rodzice często stają przed wyborem najlepszego ubezpieczenia dla swoich dzieci. Dlatego Santander Bank Polska oferuje ubezpieczenie Życie i zdrowie od Santander Aviva, które można rozbudować o pakiet ubezpieczeniowy dla dzieci na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków. Pakiet obejmuje także usługi assistance np. korepetycje dla dziecka w czasie rekonwalescencji oraz niezbędną rehabilitację.

Dziecko w masce w szkole
Fot. stock.adobe.com/artmim

Powrót do szkoły to czas, kiedy rodzice często stają przed wyborem najlepszego ubezpieczenia dla swoich dzieci. Dlatego Santander Bank Polska oferuje ubezpieczenie Życie i zdrowie od Santander Aviva, które można rozbudować o pakiet ubezpieczeniowy dla dzieci na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków. Pakiet obejmuje także usługi assistance np. korepetycje dla dziecka w czasie rekonwalescencji oraz niezbędną rehabilitację.

Santander Aviva przygotował ofertę dodatkowego pakietu ubezpieczeniowego dla klientów @SantanderBankPL, który umożliwi dziecku skorzystanie z korepetycji, jeśli ulegnie ono nieszczęśliwemu wypadkowi #ubezpieczenia #Santander #Aviva @AvivaPolska

Powrót do szkół, po semestrze nauczania online, oznacza dla dziecka możliwość spotkania z nauczycielami i rówieśnikami z klasy. Jednak wiąże się on również z ryzykiem wystąpienia nieszczęśliwych wypadków w drodze do szkoły, czy na samym terenie placówki. Jak wynika z analizy danych Systemu Informacji Oświatowej i Unicef, z ostatniego dziesięciolecia, w każdym roku szkolnym dochodzi średnio do 55 tys. nieszczęśliwych wypadków.

Zdarza się, że placówki oświatowe korzystają z oferty ubezpieczyciela i wówczas można zgłosić dziecko do takiego ubezpieczenia. Warto pamiętać, że zakres podstawowego ubezpieczenia NNW, które można kupić w szkole, uwzględnia jedynie wypłatę odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu ucznia. Konsekwencjom nieszczęśliwych wypadków towarzyszy często więcej kosztów niż te, które pokrywane są przez opiekę medyczną.

Koszty powypadkowe

Następstwem nieszczęśliwego wypadku niejednokrotnie jest konieczność pozostania dziecka w domu lub w szpitalu na okres rekonwalescencji. Jeśli uczeń musi samodzielnie przerabiać materiał omawiany w szkole przez więcej niż 2 tygodnie, mogą pojawić się trudności w opanowaniu podstaw programowych i zaległości w nauce.

Dlatego Santander Aviva przygotował ofertę dodatkowego pakietu ubezpieczeniowego dla klientów Santander Bank Polska, który umożliwi dziecku skorzystanie z korepetycji, jeśli ulegnie ono nieszczęśliwemu wypadkowi.

Czytaj także: Początek roku szkolnego: wyprawka szkolna z rabatami od Santander Bank Polska >>>

Ubezpieczeniem Życie i zdrowie z pakietem dla dziecka objęte są wszystkie dzieci ubezpieczonego, do 18 roku życia. Maksymalna suma ubezpieczenia dla ryzyka następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi 10 tys. zł. Jeśli dziecku przydarzy się nieszczęśliwy wypadek, ubezpieczony może nie tylko otrzymać standardowe odszkodowanie. Oferta obejmuje również transport dziecka do szpitala, pomoc psychologa, a także organizację i pokrycie kosztów ewentualnej rehabilitacji czy korepetycji.

Pakiet dla dziecka w ubezpieczeniu Życie i zdrowie, obejmuje też dwie wizyty domowe pediatry w razie nagłego zachorowania. Dzięki temu opiekunowie nie muszą się martwić dojazdem do placówki medycznej, czasem oczekiwania na wizytę i dodatkowymi kosztami.

Jedna polisa, wiele możliwości

Podstawą ubezpieczenia Życie i zdrowie jest ubezpieczenie na życie, które może zapewnić wskazanym w umowie osobom wypłatę pieniędzy w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Na tym jednak możliwości się nie kończą. Do opcji podstawowej, oprócz wspomnianego pakietu dla dziecka, klienci mogą wybrać dodatkowe pakiety:

 - pakiet zdrowotny – który dotyczy zachorowań na nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu lub inną poważną chorobę,

- pakiet szpitalny – obejmuje świadczenie za pobyt w szpitalu lub SOR, pobyt ten może być związany z leczeniem choroby, diagnostyką bądź następstwami nieszczęśliwych wypadków,

- pakiet wypadkowy – który może zapewnić wypłatę pieniędzy w przypadku złamania, oparzenia czy kalectwa oraz wsparcie finansowe dla bliskich w przypadku śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Polisę ubezpieczeniową Życie i zdrowie, wraz wybranymi pakietami dodatkowymi, można kupić online, bez konieczności wizyty w oddziale, czy innej formy kontaktu z doradcą.

Udostępnij artykuł: