Nowy rok szkolny: zaczynamy naukę cyfrowego uczenia

Samorząd

Od poniedziałku wszyscy zaczynamy uczyć się czegoś nowego. Szkoła się cyfryzuje, a MAC chce się nauczyć, jakie metody i sprzęt najlepiej posłużą uczniom i ich otoczeniu w zdobywaniu nowych umiejętności przydanych do twórczej pracy.

W kilkuset publicznych szkołach rusza pilotaż rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”. To pierwszy krok do przejścia wszystkich szkół z „epoki kredy” do ery cyfrowej. Pilotaż jest potrzebny, by cyfryzować szkołę jak najlepiej i nie zmarnować przy tym funduszy publicznych. Będzie trwał do 31 sierpnia 2013 roku i obejmie ok. 380 publicznych szkół podstawowych. Mają z niego skorzystać przede wszystkim uczniowie klas IV-VI. „Cyfrowa Szkoła” to więcej niż tylko sprzęt- to kompleksowy projekt, który wprowadza do szkoły systemowe myślenie o nowych kompetencjach cyfrowych, wplatając je w cały proces edukacji.

Nauczyciele i uczniowie otrzymają komputery, tablety, cyfrowe podręczniki i inne elektroniczne pomoce dydaktyczne dofinansowane przez rząd. Koordynatorem programu jest Minister Edukacji Narodowej, zaś MAC poprowadzi kompleksowe badania skuteczności nowych metod uczenia (się). „Komponent badawczy Cyfrowej Szkoły” to program unikalny na światową skalę. Doświadczenia innych krajów (m.in. Argentyny, Australii i Portugalii oraz regionalnych programów w Brazylii i Turcji) nauczyły nas bowiem, że samo wprowadzenie sprzętu komputerowego do szkoły to za mało. Trzeba wiedzieć, w jaki sposób używać nowych narzędzi, by jak najlepiej odpowiadały na obecne i nadchodzące wyzwania.

Chodzi o to, by dzieci uczyły się, jak twórczo pracować w świecie nowych technologii.
Prowadzone przez MAC badanie po raz pierwszy w tym kontekście i skali pozwoli przyjrzeć się relacjom między technologią i otoczeniem szkolnym, a także prześledzić zmiany w miarę trwania pilotażu „Cyfrowej Szkoły.”

Na stronie MAC czytamy: „Chcemy więc dowiedzieć się, jakie rozwiązania sprawdzają się najlepiej. Jak zmieniają one otoczenie szkoły (dom rodzinny, wspólnotę sąsiedzką, gminę). Jakie metody sprawdzają się najlepiej w różnych typach szkół i w różnych miejscowościach.
Choć w okresie jednego roku szkolnego trudno będzie mówić o znaczących efektach edukacyjnych, zarówno pilotaż jak i badanie pozwolą na prześledzenie nowych tendencji związanych z wprowadzeniem kompetencji cyfrowych do szkół.

  • Zakładamy, że wpłynie to na sposób prowadzenia lekcji a także na zmniejszanie e-wykluczenia, ponieważ uczniowie będą przynosić swoją wiedzę do domu.
  • Przejście od testowania wiedzy encyklopedycznej do premiowania kreatywności i pracy w zespole może zmienić nastawienie do systemu oceniania.

Nasze badanie pozwoli nam na stworzenie zestawu potrzeb w edukacji cyfrowej, uwzględniający kwestie minimalnych potrzeb sprzętowych w klasie, organizacji skutecznych lekcji z wykorzystaniem technologii cyfrowych, a także współpracy szkół rodziców i gmin.
Chcemy wypracować zestaw najlepszych praktyk i zidentyfikować najważniejsze problemy do rozwiązania. Będziemy więc zbierać dane, które pozwolą ustalić:

  • standardy technologiczne: jak – przy zachowaniu neutralności technologicznej – określić minimum, by cele edukacyjne były realizowane,
  • standardy relacji z otoczeniem szkoły: kwestie bezpieczeństwa sieci, sprzętu, uczniów; współpracy (zwł. w sieci) nauczycieli, a także dyrektorów i gmin; np. dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na temat modeli prowadzenia zajęć, bazami danych, usprawnienie obiegu informacji między szkołą i rodzicami, tworzenie wspólnych projektów przez szkoły dzięki współpracy z gminą,
  • standardy dotyczące organizacji zajęć: jak powinny wyglądać efektywne zajęcia z TIK; np. do jakich celów i kiedy są przydatne, jakie bazy danych są najbardziej użyteczne, jak organizować pracę indywidualną i grupową z użyciem TIK.

Chcemy też zdobyć wiedzę o najlepszych praktykach.

W badaniu wezmą udział 24 losowo wybrane szkoły biorące udział w pilotażu „Cyfrowej Szkoły” i sześć szkół z grupy kontrolnej, które zgłosiły się do pilotażu, ale nie zostały wybrane. Ponadto włączone do badania zostaną 4 szkoły „cyfrowych liderów” w tych samych województwach.

Badać będziemy wszystkie klasy czwarte w danej szkole, nauczyciele, dyrektorzy, rodzice, pracownicy gmin odpowiedzialni za oświatę.

Udział w projekcie jest bezpłatny – organy prowadzące nie partycypują w kosztach i nie wnoszą wkładu własnego

Wyniki pilotażu będą miały wpływ na wieloletni program cyfryzacji szkół.

Źródło: www.mac.gov.pl

Udostępnij artykuł: