Nowy skład Rady IZFiA

Kadry

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w dniu 7 grudnia dokonało istotnych zmian w statucie Izby oraz powołało nowy, szerszy skład Rady IZFiA.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami - Logo
Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w dniu 7 grudnia dokonało istotnych zmian w statucie Izby oraz powołało nowy, szerszy skład Rady IZFiA.

Pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie odbyło się 14 grudnia.

Radę IZFiA reprezentują obecnie trzy niezależne grupy TFI, których członkowie wybrali spośród swojego grona reprezentantów:

     Grupa I:Grupa II:     Grupa III
Jacek JaniukJacek MarcinowskiPiotr ŻochowskiMałgorzata BarskaGrzegorz PiowowarMarcin Żółtek  Beata SaxKatarzyna MajchrzakPaweł PasternokJarosław Wikaliński

Piotr Żochowski przewodniczącym Rady

Przy jednomyślnej zgodzie wszystkich członków Rady jej przewodniczącym został Piotr Żochowski, prezes zarządu PKO TFI SA, a stanowisko zastępcy Przewodniczącego objęła Małgorzata Barska, prezes zarządu NN Investment Partners TFI SA.

- Satysfakcją napawa fakt, że tak różnorodne środowisko potrafi się porozumieć i chce pracować wspólnie dla realizacji zadań stojących przed branżą. IZFiA jest organizacją dobrowolną i im większą skupia reprezentację, tym nasz głos będzie lepiej słyszany i silniejszy. Działamy w otoczeniu mało elastycznych regulacji i trudnych realiów gospodarczych oraz biznesowych. Dlatego w najbliższych miesiącach będziemy się koncentrować na tym, aby w porozumieniu z nadzorcą oraz Ministerstwem pomagać porządkować je w taki sposób, by sprzyjały rozwojowi rynku - mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IZFIA.

Inwestycje za pośrednictwem funduszy, ich różnorodność i szeroka oferta programów długoterminowego oszczędzania, są coraz większą nadzieją na godziwe stopy zwrotu w dłuższej perspektywie.

Czytaj także: Małgorzata Rusewicz powołana w skład Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego GPW >>>

Propozycje deregulacji dla podniesienia efektywności rynku funduszy inwestycyjnych

IZFiA już w sierpniu przesłała do Ministerstwa Finansów obszerny dokument p.t. „Propozycje deregulacji dla podniesienia efektywności rynku funduszy inwestycyjnych”. Zawiera on szczegółową analizę wybranych regulacji oraz propozycje ich przeformułowania w taki sposób, aby spełniały wymogi przepisów prawa unijnego przy uwzględnieniu krajowej specyfiki rynku, poprawiając warunki funkcjonowania nie tylko branży TFI, ale przede wszystkim uczestników funduszy.

- Dziękuję za wybór i okazane zaufanie. Nowy szerszy skład Rady jest moim zdaniem dobrą reprezentacją naszego środowiska TFI.  Jestem optymistycznie nastawiony do naszych dalszych prac – mówi Piotr Żochowski, przewodniczący Rady IZFiA.

Udostępnij artykuł: