Nowy skład Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Kadry

Bank Pocztowy
Fot. Bank Pocztowy

19 listopada 2020 r. Rada Nadzorcza powołała do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. XI kadencji z dniem 1 grudnia 2020 r.: Michała Leskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego oraz  Marcina Ledworowskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego, informuje biuro prasowe banku.

Michał Leski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. z dniem 30 listopada 2020 r.

Skład Zarządu Banku Pocztowego S.A. od 1 grudnia 2020 r. będzie przedstawiał się następująco:

  • Jakub Słupiński - Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu,
  • Marcin Ledworowski - Członek Zarządu,
  • Michał Leski - Członek Zarządu,
  • Piotr Piechota - Członek Zarządu
Udostępnij artykuł: