Nowy Statut Urzędu KNF

Prawo i regulacje

Komisja Nadzoru Finansowego - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego

Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego, zaakceptował Statut Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego określający nową strukturę organizacyjną Urzędu. Statut wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Statut @uknf wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. #KNF

Mając na uwadze zadania stojące przed Urzędem KNF wynikające ze zmian zachodzących na rynku finansowym oraz w obszarze regulacji, ideą, która przyświecała tworzeniu nowej struktury był bardziej efektywny podział dotychczas realizowanych obowiązków, a także sprawne wypełnianie pojawiających się nowych zadań w ramach nowo utworzonych komórek organizacyjnych.

Wybrane zmiany względem dotychczasowej struktury przedstawione zostały poniżej:

Wprowadzona została funkcja dyrektora generalnego, który w zakresie operacyjnym będzie odpowiedzialny za koordynację prac pionów Urzędu podległych Przewodniczącemu KNF.

Zadania obecnego Departamentu Regulacji, Analiz i Współpracy z Zagranicą przejmą: Departament   Rozwoju Regulacji, Departament Współpracy Międzynarodowej oraz Departament Analiz i Strategii.

Z   dotychczasowego Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu zostanie wydzielony Departament Nadzoru Obrotu, natomiast za infrastrukturę rynku kapitałowego, współpracę z instytucjami infrastrukturalnymi oraz za prace związane ze strategią rozwoju polskiego rynku finansowego odpowiedzialny będzie nowy Departament Rozwoju Rynku Finansowego.

Funkcje dotychczasowego Departamentu Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych  przejmą  Departament  Postępowań  oraz  Departament  Praktyk Rynkowych.

Zadania dotychczasowego Departamentu Administracji, Budżetu i Informatyki przejmą  nowe  departamenty:   Departament  Informatyki  i  Departament Cyberbezpieczeństwa oraz Departament Organizacji, Controllingu i Budżetowania, Departament Administracji oraz Departament Zakupów.

Nowymi  departamentami  w  strukturze  UKNF  będą  także  Departament Compliance oraz Departament Audytu Wewnętrznego. Zadaniem Departamentu Compliance będzie między innymi wspieranie pracowników UKNF w sprawnym i bezpiecznym zarządzaniu ryzykiem konfliktu interesów. Z kolei Departament Audytu powstanie w miejsce Wieloosobowego Samodzielnego Stanowiska do spraw Kontroli Wewnętrznej. Zadania Wieloosobowego Samodzielnego Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych przejmie Zespół Ochrony Informacji Niejawnych kierowany przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Zgodnie z postanowieniami nowego Statutu Przewodniczący Komisji, w drodze zarządzenia, nadaje regulamin organizacyjny Urzędu Komisji, w którym określa zasady organizacji i funkcjonowania Urzędu Komisji oraz podział zadań pomiędzy komórki organizacyjne. Dodatkowo regulamin organizacyjny Urzędu Komisji może również określać piony obejmujące co najmniej dwie komórki organizacyjne.

Źródło: KNF

Udostępnij artykuł: