Nowy Statut Urzędu KNF

Prawo i regulacje

Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego, zaakceptował Statut Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego określający nową strukturę organizacyjną Urzędu. Statut wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego, zaakceptował Statut Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego określający nową strukturę organizacyjną Urzędu. Statut wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Statut @uknf wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. #KNF

Mając na uwadze zadania stojące przed Urzędem KNF wynikające ze zmian zachodzących na rynku finansowym oraz w obszarze regulacji, ideą, która przyświecała tworzeniu nowej struktury był bardziej efektywny podział dotychczas realizowanych obowiązków, a także sprawne wypełnianie pojawiających się nowych zadań w ramach nowo utworzonych komórek organizacyjnych.Wybrane zmiany względem dotychczasowej struktury przedstawione zostały poniżej:Wprowadzona została funkcja dyrektora generalnego, który w zakresie operacyjnym będzie odpowiedzialny za koordynację prac pionów Urzędu podległych Przewodniczącemu KNF.Zadania obecnego Departamentu Regulacji, Analiz i Współpracy z Zagranicą przejmą: Departament   Rozwoju Regulacji, Departament Współpracy Międzynarodowej oraz Departament Analiz i Strategii.

Z   dotychczasowego Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu zostanie wydzielony Departament Nadzoru Obrotu, natomiast za infrastrukturę rynku kapitałowego, współpracę z instytucjami infrastrukturalnymi oraz za prace związane ze strategią rozwoju polskiego rynku finansowego odpowiedzialny będzie nowy Departament Rozwoju Rynku Finansowego.Funkcje dotychczasowego Departamentu Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych  przejmą  Departament  Postępowań  oraz  Departament  Praktyk Rynkowych.Zadania dotychczasowego Departamentu Administracji, Budżetu i Informatyki przejmą  nowe  departamenty:   Departament  Informatyki  i  Departament Cyberbezpieczeństwa oraz Departament Organizacji, Controllingu i Budżetowania, Departament Administracji oraz Departament Zakupów.

Nowymi  departamentami  w  strukturze  UKNF  będą  także  Departament Compliance oraz Departament Audytu Wewnętrznego. Zadaniem Departamentu Compliance będzie między innymi wspieranie pracowników UKNF w sprawnym i bezpiecznym zarządzaniu ryzykiem konfliktu interesów. Z kolei Departament Audytu powstanie w miejsce Wieloosobowego Samodzielnego Stanowiska do spraw Kontroli Wewnętrznej. Zadania Wieloosobowego Samodzielnego Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych przejmie Zespół Ochrony Informacji Niejawnych kierowany przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.Zgodnie z postanowieniami nowego Statutu Przewodniczący Komisji, w drodze zarządzenia, nadaje regulamin organizacyjny Urzędu Komisji, w którym określa zasady organizacji i funkcjonowania Urzędu Komisji oraz podział zadań pomiędzy komórki organizacyjne. Dodatkowo regulamin organizacyjny Urzędu Komisji może również określać piony obejmujące co najmniej dwie komórki organizacyjne.

Źródło: KNF

Udostępnij artykuł: