Nowy system do controllingu w BPS

Aktualności

Bank BPS wraz z Codec Polska wdroży nowy system budżetowy. Rozwiązanie to, oprócz wsparcia procesów planistycznych, umożliwi – dzięki wykorzystaniu zaawansowanych możliwości Business Intelligence – zwiększenie efektywności w obszarze analityki i raportowania.

Wybrano rozwiązanie bazujące na platformie Infor BI. Jednym z głównych wymagań, jakie Bank Polskiej Spółdzielczości przedstawił Codec Polska, była łatwość obsługi, duża elastyczność oraz dopasowanie do aktualnie zdefiniowanych funkcjonalności budżetowych. Było to istotne, bowiem BPS tworzy i rozwija modele budżetowe sam, bez wsparcia zewnętrznego. Także i przy wdrożeniu nowego systemu chciał pozostać niezależnym od dostawcy i samodzielne rozwijać własne koncepcji związane z potrzebami informacji zarządczej.

Po bazowej fazie projektu Codec będzie odpowiadał za instalację oraz opracowanie inicjalnego modelu budżetowego. W trakcie szkoleń i warsztatów przekaże doświadczenia i kompetencje, które pozwolą pracownikom BPS na pełne przejęcie rozwiązania i dalszy jego rozwój samodzielnie.

Udostępnij artykuł: